BZ WBK


Bank Zachodni WBK szacuje koszty rebrandingu na Santander Bank Polska na 60-70 mln zł, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>  

Bank Zachodni WBK planuje zmigrować klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska równocześnie z włączeniem prawnym w ciągu jednego weekendu, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>> 

Bank Zachodni WBK w segmencie detalicznym ma ambicję stać się „bankiem płatności", poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>  

Bank Zachodni WBK odnotował 634,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 651,11 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK wyniosły 119 503,6 mln zł na koniec I półrocza i zwiększyły się w skali roku o 8,8%. Wskaźnik kredytów niepracujących osiągnął wartość 5,8% wobec 5,9% na koniec czerwca 2017 r. i 5,8% na koniec grudnia ub. roku, podał bank. >>>> 

Bank Zachodni WBK nadal celuje w wyższy r/r zysk netto w całym 2018 roku, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>> 

Banco Santander

Banco Santander odnotował 1 698 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1 749 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> >>> Zobacz też rekomendacje  

GetBack

Tyle warte są odnalezione w firmie faktury, które budzą wątpliwości. Windykator chce na początek odkręcić umowy na ponad 360 mln zł. Wzywa kontrahentów do oddania pieniędzy i kieruje zawiadomienia do prokuratury. >>>> 

Murapol

Murapol otrzymał żądania wykupu łącznie 4384 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

Orange Polska

Orange Polska odnotowało 16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. według MSSF15 (46 mln zł zysku według MSSF18 wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF 18), podała spółka w raporcie. >>>> 

Orange Polska jest na właściwej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie wzrostu, poinformował prezes Jean-François Fallacher. W II półroczu operator skoncentruje się na przygotowaniu dalszych działań optymalizacyjnych. >>>>   

Orange Polska potwierdza cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR 18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF 15, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. >>>> 

Orange Polska podtrzymuje poziom całorocznych wydatków inwestycyjnych (capex) na poziomie 2-2,2 mld zł w 2018, w tym kwota 700-800 mln zł przeznaczona zostanie na światłowód, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. >>>> 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił odwołanie Orange Polska od wyroku Sądu Unii Europejskiej nakładającego 127,6 mln euro kary, podała spółka. >>>> 

PlayWay

PlayWay objął większościowe udziału w podwyższonych kapitałach producentów gier Pentacle i Polyslash, wynika z dwóch odrębnych komunikatów. >>>> 

Silvair

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie postanowił wprowadzić w czwartek 26 lipca do obrotu giełdowego na rynku równoległym 10 420 420 akcji Silvair, Inc. pod nazwą skróconą "SILVAIR-REGS" i oznaczeniem "SVRS", podała spółka. >>>>  

AmRest Holdings

AmRest Holdings SE podpisał z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi (łącznie sprzedający) umowę nieodwołalnego zobowiązania do nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS (Sushi Shop), podał AmRest. Według szacunków, cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia). >>>> 

PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo zdecydował o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego w kwocie 18,1 mln zł. Wpływ rozpoznanego odpisu na skonsolidowany zysk netto z uwzględnieniem efektu podatku odroczonego wynosi 14,6 mln zł, podała spółka. >>>> 

Medinice

Medinice spodziewa się, że zadebiutuje na NewConnect w ciągu kilku tygodni, poinformował ISBnews prezes, współzałożyciel i główny akcjonariusz Medinice Sanjeev Choudhary. NewConnect traktuje jako etap przejściowy do wejścia na GPW. >>>> 

Tower Investments

Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji własnych, podała spółka. Celem skupu jest dalsza odsprzedaż akcji. >>>> 

Awbud

Instal-Lublin, spółka zależna Awbudu, podpisała umowę ze Strabagiem, jako zleceniodawcą, w ramach realizacji budowy Hotelu Motel One w Warszawie, podał Awbud. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 5 610 000 zł (i podlega ewentualnemu powiększeniu o podatek VAT). >>>> 

Pharmena

Pharmena planuje walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zadecyduje o przeniesieniu notowań spółki na rynek główny GPW na wrzesień, poinformował ISBnews prezes Konrad Palka. Na przełomie III i IV kwartału br. spółka chce zaprezentować strategię sprzedaży swojego suplementu diety ze składnikiem 1-MNA. >>>> 

Grupa Lotos, Polwax

Grupa Lotos uznała za najkorzystniejszą złożoną przez Polwax ofertę na zakup produktów parafinowych w 2019 r., podał Polwax. Szacunkowa wartość zakupu w przyszłym roku wyniesie ok. 60 mln zł. >>>>  

Play Communications

P4, spółka zależna Play Communications, wybrała firmę Ericsson jako dodatkowego partnera wspierającego rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, w oparciu o rozwiązania Ericsson Radio System, podał Play. >>>> 

Dom Development  

Dom Development rozpoczyna sprzedaż I etapu nowej odsłony inwestycji Marina Mokotów w Warszawie, w którym oferuje 215 apartamentów w dwóch budynkach apartamentowych oraz 91 apartamentów w dwóch rezydencjach. Łącznie z lokalami usługowymi I etap liczy 319 lokali, podała spółka. "Nowa Marina Mokotów to unikalny projekt Dom Development, nawiązujący do cieszącego się dużym uznaniem klientów konceptu Marina Mokotów, w ramach którego w latach 2003-2007 powstały nowoczesne budynki mieszkaniowe i domy willowe. Nasz nowy projekt zakłada w I etapie powstanie dwóch budynków rezydencjalnych i dwóch budynków apartamentowych" - powiedział prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

PKO Bank Hipoteczny

PKO Bank Hipoteczny wyemituje 27 lipca listy zastawne o wartości 500 mln zł, z terminem zapadalności ustalonym na 25 lipca 2025 roku, podał bank. Marża wysokości 62 pb ponad WIBOR 3M została ustalona 24 lipca w procesie budowy księgi popytu. "Już po raz trzeci w tym roku przeprowadzamy emisję hipotecznych listów zastawnych w PLN. Pomimo zmiennej sytuacji na rynku, zainteresowanie naszymi listami w PLN nie słabnie: wyrażają je zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni. Cieszy nas to. Udział inwestorów zagranicznych we wszystkich emisjach złotowych sięga 17%" - powiedziała prezes PKO Banku Hipotecznego Paulina Strugała, cytowana w komunikacie. Bank podał, że deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 802 mln zł złożyło 21 inwestorów.

Infoscan

Infoscan chce złożyć prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z przejściem na rynek główny z NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews prezes Jacek Gnich. >>>> 

Gobarto

Gobarto ujawniło z opóźnieniem, że 4 kwietnia zawarło umowę inwestycyjną ze spółką In Hotels (deweloperem), która określa szczegółowe parametry zaangażowania obu podmiotów w inwestycję deweloperską w Krakowie, podała spółka. >>>> 

MCI Capital

MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na ok. 19 mln akcji MCI Capital do 10,2 zł za akcję z 9,8 zł poprzednio i wydłużyło zapisy do 9 sierpnia wobec wcześniej zakładanego terminu 2 sierpnia, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. >>>> 

Bank Millennium

Rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła zwiększenie wartości nominalnej trzeciego programu emisji obligacji banku o 1 mld zł do 3 mld zł lub równowartości tej kwoty w euro, USD, CHF, podał bank. >>>>