Gobarto ma umowę z In Hotels ws. wspólnej inwestycji deweloperskiej w KrakowieWarszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Gobarto ujawniło z opóźnieniem, że 4 kwietnia zawarło umowę inwestycyjną ze spółką In Hotels (deweloperem), która określa szczegółowe parametry zaangażowania obu podmiotów w inwestycję deweloperską w Krakowie, podała spółka.

Gobarto podkreśla, że deweloper jest ekspertem działającym w branży budowlanej, który posiada doświadczenie w realizacji i prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych i hotelowych.

"Umowa została zawarta w celu realizacji inwestycji deweloperskiej. Realizacja inwestycji nastąpi za pośrednictwem powołanej przez dewelopera spółki komandytowej, której komandytariuszami docelowo będą emitent oraz deweloper, a komplementariuszem utworzona przez dewelopera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której docelowo wspólnikiem będzie również emitent. [...] W ramach współpracy objętej umową deweloper zobowiązuje się między innymi do zawiązania spółki celowej, prowadzenia w jej imieniu negocjacji z bankami, rozbiórki zabudowań aktualnie zlokalizowanych na nieruchomości, czy też udzielenia spółce celowej oraz emitentowi informacji stanowiących know – how w zakresie realizacji i prowadzenia inwestycji o charakterze podobnym do inwestycji, podczas gdy emitent zobowiązuje się przede wszystkim do przystąpienia do spółki celowej na zasadach przewidzianych w umowie, wniesienia do spółki celowej aportu w postaci nieruchomości, a także opróżnienia nieruchomości oraz doprowadzenia do skutecznego przeniesienia na rzecz spółki celowej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę po jej uzyskaniu" - czytamy w komunikacie.

Planowane zaangażowanie finansowe Gobarto w realizację inwestycji zostanie pokryte głównie poprzez wniesienie do spółki celowej wkładu niepieniężnego w postaci użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Cystersów 22, o łącznej powierzchni 3 875 m2, podano także. Gobarto ocenia, że łączna szacunkowa wartość zaangażowania finansowego w inwestycję nie przekroczy 2 mln zł.

"Celem stron umowy jest zapewnienie zewnętrznego finansowania realizacji inwestycji w najwyższym dopuszczalnym przez sektor bankowy zakresie poprzez zawarcie przez spółkę celową umowy kredytowej z bankiem. Przy czym wszelkie konieczne dla uzyskania finansowania gwarancje lub zabezpieczenia będą obciążały emitenta i dewelopera proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce celowej, a emitent nie będzie zobowiązany do udzielenia zabezpieczeń innych niż na jego prawach w spółce celowej" - czytamy dalej.

"Wartość zaangażowania finansowego emitenta w realizację Inwestycji nie jest kwotą znaczącą z perspektywy emitenta. Z uwagi jednak na jednorazowy oraz pozaoperacyjny charakter umowy, a także fakt, że realizacja Inwestycji zgodnie z umową oznaczać będzie rozpoczęcie przez emitenta działalności w segmencie rynku niezwiązanym z bieżącą działalnością emitenta, informacja o umowie została zakwalifikowana przez emitenta jako informacja poufna" - podkreślono także.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)