Program przewiduje możliwość dofinansowania do 80 proc. budowy nowych mostów drogowych na drogach samorządowych. Zarezerwowany przez rząd budżet programu, przewidzianego do 2025 r., wynosi 2,3 mld zł.

Jak poinformował w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, przyjęcie przez rząd odpowiedniej uchwały pozwala na formalne uruchomienie procedur. "Sądzę, że w przyszłym tygodniu będziemy chcieli pokazać szczegółowy program realizacji. Plany są takie, żeby uruchomić proces naboru wniosków w drugiej połowie sierpnia" - mówił Kwieciński dziennikarzom.

Minister podkreślił, że program pozwala zarówno na sfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej, jak i samej inwestycji. "W pierwszym etapie będziemy podpisywali umowy na dofinansowanie dokumentacji, w drugim - umowy na realizację. Zakładamy, że pierwszy etap będzie trwał 2-3 lata, a realizacja - kolejne dwa" - dodał Kwieciński. Podkreślił, że pieniądze na finansowanie dokumentacji są przewidziane w tegorocznym budżecie, więc podpisywanie pierwszych umów jest możliwe już jesienią.

Kwieciński podkreślił, że program ma charakter otwarty, nie ogranicza się do listy 21 priorytetowych projektów. Wiceminister rozwoju i inwestycji Witold Słowik zaznaczył, że fakt, że dany most znajduje się na liście oznacza tylko tyle, że jego projekt został przeanalizowany przez rządowych ekspertów i spełnia kryteria programu. "Ale wszystkie te inwestycje będą inwestycjami samorządowymi, realizowanymi na wniosek zainteresowanych samorządów" - podkreślił Słowik, dodając, że po ogłoszeniu przez rząd pierwszych planów w maju, zainteresowanie nim samorządów okazało się duże. Zaznaczył, że również samorządy, których dotyczy lista będą musiały wnioskować o dofinansowanie i zapewnić udział własny. "Kryteria są jednakowe dla wszystkich bez względu na to, czy dany projekt jest na liście, czy go nie ma" - podkreślił.

Kwieciński dodał, że zakłada, iż beneficjentami będą grupy samorządów i że będą się też porozumiewały między sobą. "Wszystkie projekty z listy na pewno mogą się ubiegać o finansowanie, ale teoretycznie jest taka możliwość, że nie wszystkie powstaną. Na przykład późniejsze analizy wskażą na jakieś trudności, natury środowiskowej czy innej, uniemożliwiające albo znacznie utrudniające taką inwestycję" - wskazał. Teoretycznie finansowanie mogą dostać wszystkie z tej listy, ale - również teoretycznie - żaden - wyjaśnił minister. "My jednak zakładamy, że co najmniej część z nich powstanie, że samorządy się dogadają i będą chciały sięgnąć po finansowanie. Tak znaczącego dofinansowania dotychczas nie było" - dodał Kwieciński.

Rekomendowana przez rząd lista zawiera pięć nowych mostów drogowych na Wiśle (4 w Mazowieckiem i jeden w Lubelskiem), cztery na Odrze, pięć na Warcie, dwa na Bugu i po jednym na Sanie, Noteci, Pilicy, Narwi i na rzece Elbląg.