Grupa Lotos

Grupa Lotos miała 7,53 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 0,89 mld zł zysku operacyjnego i 1,08 mld zł EBITDA w II kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  

Apator

Apator miał szacunkowo skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 396,1 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 36,7 mln zł w I połowie 2018 r., podała spółka. >>>>  

Qumak 

Qumak ogłosił zwołanie na 4 września 2018 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym głosowane mają być uchwały w sprawie połączenia z Euvic, podała spółka. >>>>  

Getin Noble Bank

Akcjonariusze Getin Noble Banku (GNB) podjęli uchwałę w sprawie emisji akcji serii D i E po ok. 100 mln zł każda w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii D i E została ustalona na poziomie ceny nominalnej, tj. 2,73 zł za sztukę. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Orbis

Orbis prognozuje, że wynik EBITDA grupy kapitałowej powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 465 i 480 mln zł w 2018 roku, podała spółka. >>>>   

Orbis odnotował 219,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 93,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bank Millennium

Bank Millennium odnotował 192,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 173,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 50,26 mld zł na koniec czerwca 2018 r., co oznacza wzrost o 6,2% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (pod MSSF9) wynosił na koniec czerwca 2018 roku 4,74% wobec 4,54% rok wcześniej. >>>> 

Budimex

Budimex miał 128,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. w porównaniu do 194,64 mln zł w pierwszym półroczu 2017, podała spółka. >>>> 

Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 10,78 mld zł na koniec I półrocza 2018 r. wobec 9,61 mld zł rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Budimex powinien utrzymać pozytywną dynamikę sprzedaży w segmencie budowlanym w kolejnych kwartałach, wynika z komentarza prezesa Dariusza Blochera do wyników I półrocza. Prezes podał też m.in., że na rynku niemieckim Budimex ma szansę osiągnąć w tym roku wyniki zbliżone do roku ubiegłego, a FBSerwis łącznie ze spółkami zależnymi powinna przekroczyć 300 mln zł przychodów w 2018 r. >>>> 

Budimex oczekuje utrzymania stabilnej rentowności w segmencie deweloperskim w perspektywie kolejnych kilku kwartałów, poinformował prezes Dariusz Blocher. Budimex Nieruchomości ma obecnie w budowie ok. 3 tys. mieszkań, a w banku ziemi - ok. 8,3 tys. >>>> 

Bank Millennium oczekuje, że przy utrzymaniu pozytywnych trendów w II połowie roku, może sprzedać pożyczki gotówkowe na ponad 3 mld zł i kredyty hipoteczne o podobnej wartości, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. >>>>  

Merlin Group

Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Merlin Group wyniosły 19,5 mln zł w I połowie 2018 roku, podała spółka. Oznacza to wzrost o 4,4 mln zł (29%) w stosunku do I połowy 2017. >>>> 

Silvair

Akcje Silvair, Inc. zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 18 zł, co oznacza wzrost o 5,88% względem ceny z oferty. >>>>  

Krka

Krka odnotowała 101,78 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 91,66 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

KGHM Polska Miedź

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź rozpoczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa ds. rozwoju i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych, podała spółka. >>>> 

PlayWay

PlayWay objął większościowe udziały w podwyższonym kapitale producenta gier Atomic Jelly, podała spółka. >>>>  

Carbon Studio

Carbon Studio, gliwicki deweloper gier i aplikacji w wirtualnej rzeczywistości (VR), zakłada wejście na NewConnect w I kw. 2019r., poinformował ISBnews prezes Błażej Szaflik. >>>> 

Polenergia

Urząd Regulacji Energetyki (URE) określił wysokość korekt rocznych kosztów osieroconych, kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego (rekompensat KDT) za 2017 r. dla Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna – spółki zależnej Polenergii – na ok. 47,6 mln zł, podała spółka. >>>>  

Grupa Azoty

Grupa Azoty podpisała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju nową umowę kredytową długoterminowego finansowania w maksymalnej kwocie 500 mln zł oraz aneks do umowy z maja 2015 roku - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie. >>>>