Orbis prognozuje 465-480 mln zł EBITDA w 2018 r.Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Orbis prognozuje, że wynik EBITDA grupy kapitałowej powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 465 i 480 mln zł w 2018 roku, podała spółka.

"Prognoza EBITDA uwzględnia wynik z działalności operacyjnej, z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż nieruchomości, aktualizacja wartości aktywów trwałych, czy koszty restrukturyzacji zatrudnienia" - czytamy w komunikacie.

Powyższa prognoza została sporządzona na podstawie wyników finansowych osiągniętych w pierwszym półroczu 2018 roku oraz przewidywanej sprzedaży w hotelach w kolejnych kwartałach br., podano także.

"Realizacja prognozy monitorowana będzie przez zarząd Orbis S.A. na bieżąco, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wyników finansowych, osiąganych w kolejnych miesiącach. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń (co najmniej 10%) od dolnej granicy prognozowanego wyniku, spółka dokona korekty prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. Przedstawiona powyżej prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta" - podsumowano.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

(ISBnews)