Umowa z EBOiR w maksymalnej kwocie 500 mln zł została zawarta na okres do 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty jej zawarcia.

Zawarty został jednocześnie aneks do umowy z EBOiR z 28 maja 2015 roku dotyczący finansowania w maksymalnej kwocie 150 mln zł, w celu zharmonizowania istotnych warunków pierwszej i drugiej umowy z EBOiR.

"Umowy z EBOiR stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego emitenta, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego grupy kapitałowej Grupa Azoty" - napisano w komunikacie.

Grupa Azoty 25 stycznia 2018 roku zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln zł, a 29 czerwca 2018 roku zawarła z konsorcjum banków umowę zmieniającą do umowy kredytu z 23 kwietnia 2015 roku w celu podwyższenia łącznej kwoty kredytu z 1,5 do 3 mld zł. Istotne warunki powyższych umów finansowania długoterminowego są ze sobą zharmonizowane. (PAP Biznes)