Do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od rolników wnioski o unijne dopłaty do gospodarstw za 2009 rok. W sumie kwota dopłat to 2,9 mld euro.

Płatności bezpośrednie, dla których wnioski zostaną złożone po tym terminie, a do 9 czerwca, będą pomniejszone o 1 proc. kwoty dopłat za każdy dzień roboczy opóźnienia. Podstawowa stawka dopłat na 2009 r - jednolita płatność obszarowa - to prawie 120 euro na hektar.

Wnioski można składać w powiatowych biurach osobiście, lub wysłać go pocztą. Rolnicy, którzy otrzymywali w 2008 r. dopłaty, dostali spersonalizowane wnioski wraz z graficznymi załącznikami obrazującymi obszar gospodarstw. Rolnicy, którzy po raz pierwszy będą się ubiegać o przyznanie takich płatności, formularze znajdą w oddziale ARiMR lub na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl).

Reklama

To szósty rok, gdy rolnicy mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie. W 2009 r. stawka jednolitej płatności obszarowej wyniesie prawie 120 euro na ha. Płatność uzupełniająca dla upraw podstawowych wyniesie prawie 85 euro na ha, a dla trwałych użytków zielonych - ok. 119 euro na ha. Przy wypłatach będzie obowiązywał kurs wymiany z 30 września 2009 roku. Wypłaty rozpoczną się 1 grudnia 2009 r.

Jeden formularz pozwala na ubieganie się o podstawową dopłatę - jednolitą płatność obszarową - i krajowe płatności uzupełniające do: upraw podstawowych, chmielu, użytków zielonych, roślin energetycznych, pomidorów do przetworzenia, owoców miękkich, buraków cukrowych, rzepaku i pomoc dla gospodarstw na obszarach górskich.