AmRest Holdings

AmRest Holdings podpisał umowę nabycia udziałów z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi dotyczącą nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop, podała spółka. >>>> 

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec odnotowała 123,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 134,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

QubicGames

QubicGames zawarł z firmą Mevi z siedzibą we Francji umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Koloro" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji na wydanie gry Mevi otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry. >>>>  

Colian Holding

Akcjonariusze Colian Holding podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o przywróceniu formy dokumentu akcjom w kapitale zakładowym i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

Mercor

Mercor odnotował 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Scope Fluidics

Scope Fluidics wraz z Clairfield International LLC podpisały umowę o rozpoczęciu współpracy, której celem jest pozyskanie nabywcy systemu PCR|ONE, podała spółka. Wartość transakcji, w których doradzał Clairfield, wyniosła w ciągu ostatnich pięciu lat ok. 23 mld USD. >>>> 

BGŻ BNP Paribas

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Bankowi BGŻ BNP Paribas w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Rafineria", podał Fundusz. >>>> 

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 21 lokali biurowych w krakowskim projekcie Atal Residence. Zakłada on rewitalizację zabytkowych budynków dawnej fabryki Miraculum. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kwartał 2019 r.>>>> 

Próchnik

Próchnik otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości spółki, podano w komunikacie. >>>> 

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2018 r., podjął decyzję o rozpoznaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych w segmencie Wydobycie a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. a jednostkowego - na ok. 976 mln zł, podała spółka. >>>>  

Bowim 

Bowim odnotował 6,57 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r., co stanowi spadek o 1,91 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego, poinformowała spółka. >>>> 

Summa Linguae 

Summa Linguae pracuje nad przejściem na rynek główny GPW z NewConnect, co może nastąpić na przełomie roku. Ponadto stawia na blockchain i poprzez wehikuł Exfluency rozważa emisję własnej kryptowaluty (ICO) o szacowanej wartości 30 mln USD, poinformował ISBnews CEO i założyciel Summa Linguae Krzysztof Zdanowski. >>>> 

Stalprofil, Izostal

Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu podpisało z Gaz-Systemem umowę częściową w ramach umowy ramowej na dostawę rur stalowych, podał Izostal. Wartość umowy częściowej to 116,14 mln zł netto. >>>> 

GetBack

EuroRating obniżył rating kredytowy nadany spółce GetBack o jeden stopień do CC(d) z poziomu CCC(d). Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podała agencja. >>>>   

PKP Cargo

PKP Cargo szacuje, że odnotowało 89,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r., podała spółka. >>>>