"W czerwcu zaangażowanie inwestorów zagranicznych w złotowe obligacje skarbowe spadło o 4,6 mld zł. Na koniec czerwca zadłużenie w rynkowych obligacjach skarbowych wobec tych inwestorów wyniosło 192,1 mld zł, a ich udział w długu z tytułu rynkowych obligacji skarbowych ogółem zmniejszył się do 31,0 proc. z 31,8 proc. na koniec maja" - napisano.

Banki zwiększyły zaangażowanie do 263.151,11 mln zł w czerwcu z 257.865,91 mln zł w maju. (PAP Biznes)