4Mobility

Firma zainteresowana zaangażowaniem kapitałowym w 4Mobility zamierza przeprowadzić audyt w obszarze prawnym i finansowo-komercyjnym, poinformowała spółka 4Mobility. "W związku z zainteresowaniem inwestora inwestycją w emitenta, która w zamierzeniu ma polegać na uzyskaniu przez Inwestora istotnego pakietu akcji emitenta w wyniku objęcia akcji nowej emisji i/lub poprzez nabycie akcji emitenta od obecnych akcjonariuszy emitenta, inwestor zamierza przeprowadzić audyt w obszarze prawnym i finansowo-komercyjnym - due diligence, celem dokonania weryfikacji celów inwestycyjnych inwestora w ramach potencjalnej transakcji" - czytamy w komunikacie. Jak podała spółka, interesy emitenta w zakresie zabezpieczenia informacji ujawnionych, koniecznych do przeprowadzenia due diligence, zostały zapewnione poprzez zawarcie pomiędzy emitentem a inwestorem w dniu 2 sierpnia 2018 r. umowy o zachowaniu poufności.

Stalexport Autostrady

Stalexport Autostrady odnotował 91,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 74,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje  

Wittchen 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 19,5 mln zł w lipcu 2018 r. i były wyższe o 15% w skali roku, poinformowała spółka. >>>> 

PlayWay

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Pyramid Games podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 12 500 zł do 100 000 zł poprzez emisję 1 750 sztuk nowych udziałów, podał PlayWay. >>>> 

Synektik

Synektik odnotował 1,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w VI kw. r.obr. 2017/2018 (1 kwietnia - 30 czerwca 2018 r.) wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Obecny rok obrotowy i podatkowy grupy kapitałowej ma charakter przejściowy - rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku i zakończy się 30 września 2018 r. >>>> 

Asseco BS

Asseco Business Solutions odnotowało 14,5 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 9,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Backlog Asseco Business Solutions wyniósł 200,4 mln zł na koniec I półrocza 2018 r. wobec 212,8 sprzedaży w całym 2017 r. , poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

TIM 

Przychody TIM wzrosły o 25,7% r/r do 66,5 mln zł w lipcu 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. W okresie styczeń-lipiec br. przychody wzrosły o 20,1% do 423,6 mln zł. >>>> 

CCC 

eobuwie.pl nabyło pierwsze kilkanaście hektarów terenu inwestycyjnego i wyłania wykonawcę budowy nowego centrum logistycznego, które powstanie w Lubuskim Parku Przemysłowym w Zielonej Górze, podała spółka. Docelowe plany rozbudowy zakładają, że powierzchnia obiektu sięgnie 150 tys. m2.>>>> 

Mennica Polska

Mennica Polska odnotowała 20,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 28,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Protektor

Protektor otrzymał decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia nr II na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, podała spółka.>>>> 

MOL

MOL odnotował 72 935 mln forintów (HUF) skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 88 793 mln forintów zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

- MOL podniósł prognozę oczyszczonej (CCS) EBITDA do 2,4 mld USD na 2018 r. wobec wcześniej oczekiwanego wyniku ok. 2,2 mld USD, podała spółka. >>>> 

Polimex-Mostostal

Polimex Energetyka - spółka zależna Polimeksu Mostostalu - i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zwiększyły wartość netto kontraktu na modernizację kotłów w blokach 1-3 w Elektrowni Turów do 369,28 mln zł i przedłużyły termin realizacji kontraktu do 16 maja 2020 r., podał Polimex-Mostostal. >>>> 

Kino Polska

Kino Polska odnotowało 36,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>  

Stalprodukt

Przychody ze sprzedaży segmentu blach elektrotechnicznych Stalproduktu wyniosły 386,76 tys. zł w I półroczu 2018 r. i były istotnie wyższe od średniej wielkości uzyskanej w tym samym okresie w ostatnich dwóch latach, podała spółka.>>>> 

Budimex

Budimex podpisał umowy z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o.- swoją spółką zależną - na realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, przynależną infrastrukturą, położonego w Warszawie, przy ul. Ananasowej, IV etap osiedla Wiślany Mokotów, podała spółka. Wartość zlecenia to 37,16 mln zł netto. >>>>