Protektor ma decyzję MPiT ws. wygaśnięcia zezwolenia nr II na działalność w SSEWarszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Protektor otrzymał decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia nr II na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, podała spółka.

"Przedmiotowa decyzja MPiT nie pogarsza sytuacji oraz perspektywy podatkowej Grupy - w opinii zarządu kontynuacja działalności operacyjnej Protektor S.A. w obecnej formie nie dawała szans na skorzystanie w przyszłości z ulgi podatkowej wynikającej z zezwolenia II - przyjęty model operacyjny nie gwarantował osiągnięcia zysków. Ponadto, osiągnięcie kryteriów niefinansowych wskazanych w zezwoleniu II nie było możliwe. Realizowany obecnie Plan Optymalizacji Kosztowej (ogłoszony raportem bieżącym nr 20/2018), którego celem jest zmniejszenie strat generowanych przez Protektor S.A. oraz poprawa wyników Grupy Protektor, zakłada zmniejszenie wielkości zatrudnienia w Protektor S.A. poniżej minimalnego poziomu przewidzianego zezwoleniem II" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z posiadaną przez spółkę opinią podatkową, zmiany w prawie wprowadzone 10 maja 2018 r. (które weszły w życie 30 czerwca 2018 roku), dotyczące specjalnych stref ekonomicznych, w przypadku spółki rodziły ryzyko, że niespełnienie warunków wyznaczonych w zezwoleniu II skutkować mogły koniecznością zwrotu kwoty równej maksymalnej możliwej uldze podatkowej wynikającej z zezwolenia II, nawet w przypadku gdyby Protektor nie skorzystał z przedmiotowej ulgi. W przypadku w/w zezwolenia oszacowana przez zarząd kwota wynosiła maksymalnie 3,51 mln zł, podano również.

"Jednocześnie zarząd informuje, że w mocy pozostaje zezwolenie dotyczące prowadzenia działalności w mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nr 318/ARP/2015 z dnia 11 września 2015 roku (zezwolenie I). Aktualne wykonanie nakładów wymaganych zezwoleniem I wynosi 94%. Drugi warunek zezwolenia I dotyczy obowiązku zatrudnienia na terenie strefy 30 pracowników do 31 grudnia 2017 r. i utrzymanie tego stanu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Emitent szacuje, że utrzyma stan zatrudnienia na odpowiednim poziomie oraz, że spełni warunki zezwolenia I" - podsumowano.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)