Nowelizacja Krajowego Zasobu Nieruchomości ma zachęcić państwowe podmioty do udziału w Mieszkaniu plus - powiedział PAP ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński. Dostaną one rekompensatę w wysokości 90 proc. wartości przekazanych do programu gruntów.

W ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości mają zostać zmienione zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do KZN. Krajowy Zasób Nieruchomości miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których stanąć miały mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus. W praktyce wiele przewidzianych w ustawie rozwiązań było martwych. Pojawił się np. problem z przekazywaniem za darmo gruntów do KZN.

Zgodnie z informacjami PAP, przedstawiona przez Radę Mieszkalnictwa propozycja zmiany ustawy o KZN ma rozwiązać ten problem. Podmiotom, od których przejęte zostaną grunty, zostanie "przekazana rekompensata w wysokości 90 proc. wartości tych gruntów, w przypadku gdy przejmie i następnie zbędzie tę nieruchomość".

"W pierwotnej wersji ustawy o KZN państwowe agendy (jednostki samorządu terytorialnego, PKP, Lasy Państwowe, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego, Poczta Polska itd.) miały przekazywać swoje grunty do dyspozycji Krajowego Zasobu Nieruchomości, który następnie po stosownej weryfikacji i stworzeniu rejestru nieruchomości miał w przetargach zbywać te wybrane po cenach rynkowych (acz na dogodnie rozłożonych ratach) inwestorom zgłaszającym akces do programu Mieszkanie plus" - przypomniał Jędrzyński.

Jak dodał ekspert, "wpływy ze sprzedaży gruntów miały stanowić dochód KZN, z przeznaczeniem na realizacje jego zadań". "Przepisy nie przewidywały natomiast żadnych gratyfikacji za przekazywany do KZN nieruchomościowy majątek, co najprawdopodobniej teraz uznano za główną wadę i niedopatrzenie ustawodawcy, sprowadzające ustawę do poziomu legislacyjnego niewypału" - podał Jędrzyński.

Reklama

"Nowelizacja ma więc za zadanie materialnie zachęcić państwowe podmioty do aktywnego uczestnictwa w procesie zabezpieczania banku ziemi pod budowę mieszkań w ramach Mieszkania plus" - podał Jędrzyński.

W piśmie, do którego dotarła PAP, koordynator Rady Mieszkalnictwa Mirosław Barszcz wyraża nadzieję, że "planowane przez ustawodawcę zmiany w ustawie o KZN przyśpieszą proces przekazywania nieruchomości do KZN i tym samym pozwolą istotnie zwiększyć skalę inwestycji w ramach rządowego programu Mieszkanie plus". Barszcz liczy, że wszystkie państwowe podmioty dysponujące gruntami, na których mogą zostać zrealizowane dostępne cenowo inwestycje mieszkaniowe, jeszcze aktywniej niż dotąd włączą się w realizację programu Mieszkanie plus.

Rada Mieszkalnictwa została powołana w styczniu br. W jej skład - obok premiera Mateusza Morawieckiego, który jest jej przewodniczącym - weszli m.in. ministrowie: inwestycji i rozwoju; rodziny, pracy i polityki społecznej; finansów; kultury i dziedzictwa narodowego; środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Koordynatorem Rady jest Mirosław Barszcz.

>>> Czytaj też: Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji 16 programów inwestycji dla dróg [MAPA]