Jak poinformował w komunikacie Urząd, transakcja została zgłoszona do UOKiK w lipcu 2018 r.

Multikino prowadzi 32 kina w 26 miejscowościach, Cinema 3D jest właścicielem 11 kin w 11 miastach.

"Działalność obu przedsiębiorców pokrywa się w Warszawie i Gdańsku. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku. UOKiK sprawdzi dokładne udziały uczestników koncentracji oraz ich konkurentów w tych miastach" - czytamy w komunikacie.

Urząd tłumaczy, że chodzi m.in. o wielkość przychodów ze sprzedaży biletów oraz liczbę widzów.

Reklama

"Na ten temat nie ma obecnie żadnych wiarygodnych i dostępnych publicznie danych" - wskazuje UOKiK.

Urząd tłumaczy, że rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana.

"Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia" - zaznacza Urząd.

UOKiK przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

Dlaczego prywatni inwestorzy nie mają zaufania do kina? Wywiad z Radosławem Śmigulskim