Wartość inwestycji, które mają zostać zrealizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku to blisko 67 mld zł.

"Obecnie zaawansowanie Krajowego Programu Kolejowego jest na poziomie 60 proc. W realizacji są inwestycje wartości około 32 mld zł, a wartość inwestycji zrealizowanych to 6,5 mld zł" - powiedział PAP Bittel.

Minister powiedział, że w tym roku PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), które odpowiadają za realizację KPK, w tym roku planują wykonanie prac na kolejowych szlakach o wartości 10 mld zł. Wartość przetargów, które tylko w 2018 roku zostaną ogłoszone, zbliży się do kwoty 9 mld zł.

Krajowy Program Kolejowy zakłada wykonanie inwestycji kolejowych na kwotę ponad 66 mld zł, składa się z ponad 220 projektów zakładających modernizację 9 tys. km torów. Środki finansowe mają zostać wykorzystane do 2023 roku.

Efektami modernizacji będzie skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Nastąpi zwiększenie przepustowości szlaków kolejowych, tzn. będzie mogło jechać więcej składów, przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa. Zapewnią to m.in. wiadukty zamiast tradycyjnych przejazdów kolejowo-drogowych i unowocześnienie systemów sterowania ruchem kolejowym.(PAP)

autorzy: Łukasz Pawłowski, Mariusz Polit