Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Unipetrolu – czeskiej spółki zależnej PKN Orlen wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu akcji reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego, podał koncern. Na przełomie września i października PKN Orlen stanie się wyłącznym akcjonariuszem Unipetrolu.
"Cała procedura wykupu realizowana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Republice Czeskiej. Decyzję walnego zgromadzenia poprzedziło przekazanie wymaganych dokumentów i uzyskanie zgody Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji przy proponowanej cenie 380 CZK/akcję" – czytamy w komunikacie.
Zadeklarowana cena wykupu przymusowego została ustalona na tym samym poziomie, jak cena ogłoszona w wezwaniu z grudnia 2017 r.
Obecnie PKN realizuje w Czechach projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji grupy na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej, przypomniano.
Obecnie PKN Orlen posiada łącznie 170 507 091 akcji Unipetrolu, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających około 94,03% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)