Kredyt Inkaso miało 17,39 mln zł zysku netto, 27,35 mln zł EBIT w I kw. 2018: 19Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 17,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (tj. od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 27,35 mln zł wobec 16,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,51 mln zł w I kw. r. fin. 2018/2019 wobec 34,25 mln zł rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)