EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej AlumetaluWarszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej spółki Alumetal i wycofała nadany spółce publiczny rating kredytowy, podała agencja.

"Powodem zakończenia oceny ratingowej Alumetal S.A. jest wygaśnięcie umowy zawartej z ocenianym podmiotem. EuroRating oceniał ryzyko kredytowe spółki od stycznia 2015 roku. W całym okresie oceny rating Alumetal S.A. utrzymywany był na stałym poziomie BBB z perspektywą stabilną" - czytamy w komunikacie.

EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej). Nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych w pełnym zakresie przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)