Orbis

Kateřinská Hotel, spółka w 100% zależna Orbisu nie wykona opcji nabycia hotelu Century Old Town Prague MGallery By Sofitel w Pradze, podała spółka. "Przyczyną powyższej sytuacji jest nieoczekiwane zakwestionowanie przez sprzedającego finansowych warunków wykonania opcji nabycia. Strony prowadzą obecnie rozmowy w przedmiocie ewentualnego polubownego rozwiązania, które mogłoby doprowadzić do wykonania tego prawa" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w lutym br. spółka poinformowała, że Kateřinská Hotel skorzystała z prawa opcji nabycia hotelu Century Old Town Prague MGallery By Sofitel w Pradze, które miało być wykonane 30 sierpnia br. Cena zakupu opiewała na 15,5 mln euro.  

Apator

Apator odnotował 20,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 11,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Stalprodukt

Stalprodukt odnotował 169,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 138,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Sygnity

Sygnity i Skarb Państwa - minister finansów zawarli ugody przed sądem dotyczącą rozliczeń umów z lat 2013 i 2016, podała spółka.>>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

iFun4All

Projekt tworzony przez iFun4All we współpracy z Microsoft Corporation ukaże się pod tytułem 'DeathTV', a premiera gry na platformie streamingowej Mixer zaplanowana jest na październik br., podała spółka.>>>>   

11bit studios

11bit studios odnotowało 25,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CI Games

CI Games odnotowało 9,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Akcjonariusze CI Games zdecydują o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 27 września. Upoważnienie ma być opcją pozyskania kapitału w sytuacji, gdy pojawią się „interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty".>>>> 

LPP, Dekpol

Dekpol zawarł z LPP umowę o roboty budowlane, której celem jest realizacja budowy magazynu wysokiego składowania o powierzchni użytkowej ok. 23 tys. m2 wraz z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej ok. 5,5 tys. m2 w ramach rozbudowy Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim wraz z niezbędną dokumentacją, podała spółka.>>>>  

Boryszew

Boryszew odnotował 56,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 83,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Amica

Amica odnotowała 29,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 71,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Trakcja PRKiI

Trakcja PRKiI odnotowała 20,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

Portfel zamówień Trakcji PRKiI na 30 czerwca 2018 roku wynosił 1 537 mln zł, z czego 327 mln zł stanowią umowy podpisane w I półroczu 2018 roku, których oczekiwane średnie marze są wyższe niż obecnie osiągane, podała spółka.>>>> 

Rawlplug

Rawlplug odnotował 20,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 17,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rawlplug planuje zrealizować ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka. >>>>  

T-Bull

T-Bull zawarł umowę z Beijing Wali Internet Technologies Co. Ltd z grupy Xiaomi, która będzie odpowiedzialna za dystrybucję, marketing, promocję oraz obsługę gier T-Bulla w sklepie Xiaomi/Mi Game Center na rynku chińskim, tj. na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (bez Hong Kongu, Makao i Tajwanu), podała spółka. >>>> 

GetBack

Kolejne dwie osoby podejrzewane o działania na szkodę GetBack i wyrządzenie spółce ok. 200 mln zł strat usłyszą zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Zatrzymali je w piątek rano na polecenie prokuratury funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA. >>>> 

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec I poł. 2018 r. wynosił 552,2 mln zł, podała spółka. >>>> 

Mirbud

Oferta Mirbudu, warta 34,79 mln zł brutto, została wybrana w przetargu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. na budowę strzelnicy ćwiczebnej, podała spółka. >>>> 

Multimedia Polska

Vectra złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Multimedia Polska (MMP), a w konsekwencji - nad spółkami zależnymi od MMP, podał Urząd. >>>>  

BZ WBK 

Moody's Investors Service przyznał wstępny długoterminowy rating dotyczący długu w walucie lokalnej i obcej dla programu emisji euroobligacji niezabezpieczonych (EMTN) Banku Zachodniego WBK na poziomie Baa1. Agencja przyznała również długoterminowy rating długu niezabezpieczonego Baa1 w walucie obcej z perspektywą pozytywną dla obligacji, które mają zostać wyemitowane w ramach programu o łącznej wartości do 5 mld euro, podał Moody's.>>>>  

Celon Pharma

Celon Pharma ma zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie kolejnego etapu II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, podała spółka. >>>> 

Neuca

Neuca otrzymała decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu określającą zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych, podała spółka. Neuca planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie zamierza tworzyć rezerw na to zobowiązanie. >>>> 

Colian Holding

Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych za kwotę do 29,45 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.>>>> 

Bloober Team 

Wersja grywalna portu gry ">observer_" autorstwa Bloober Team, na platformę Nintendo Switch, została ukończona, podała spółka. Premiera produkcji na konsoli planowana jest na IV kwartał 2018 r. >>>>