CI Games miało 9,95 mln zł straty netto, 7,03 mln zł straty EBIT w I poł. 2018Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - CI Games odnotowało 9,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 7,03 mln zł wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,18 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 73,18 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2018 r. Grupa CI Games dokonała m.in. odpisu aktualizującego wersji mobilnej gry Lords of the Fallen, aktywa na podatek odroczony oraz wartość zapasów. Bez zdarzeń jednorazowych skonsolidowana EBITDA wyniosłaby 6,1 mln zł, a strata netto 1,3 mln zł. Uwzględniając odpisy o łącznej wartości 8,6 mln zł, Grupa zanotowała stratę EBITDA w wysokości 0,5 mln zł oraz netto w wysokości prawie 10 mln zł, podano w komunikacie.

„W I półroczu osiągnęliśmy zadowalającą sprzedaż, jednak na wyniki znacząco wpłynęły zdarzenia jednorazowe – odpisy o łącznej wartości 8,6 mln zł. W tym czasie uporządkowaliśmy strukturę naszej firmy oraz wzmocniliśmy kadrę menedżerską. Równolegle prowadziliśmy intensywne działania koncepcyjne i produkcyjne nad kolejną grą snajperską pt. Sniper Ghost Warrior Contracts oraz rozpoczęliśmy współpracę w zakresie tworzenia gry Lords of the Fallen 2 z nowojorskim studiem Defiant. Do 2020 roku chcemy zrealizować co najmniej trzy istotne projekty o łącznej wartości 100 mln zł. Jesteśmy wreszcie gotowi, żeby skoncentrować się na wzbogaceniu naszego portfolio o nowe tytuły. Mamy zabezpieczenie finansowe – umowę kredytową na 35 mln zł z mBankiem, z której korzystamy dopiero od czerwca 2018 r. Na dzień publikacji raportu okresowego mamy również ponad 10 mln zł gotówki na naszych rachunkach bankowych" - poinformował prezes CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 9,51 mln zł wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)