NWZ CI Games zdecyduje 27 IX o kapitale docelowym na akwizycje lub projektyWarszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze CI Games zdecydują o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 27 września. Upoważnienie ma być opcją pozyskania kapitału w sytuacji, gdy pojawią się „interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty".

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zmienić statut spółki przez ustanowienie upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia, za zgodą rady nadzorczej spółki, kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1 133 000 zł na okres 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany statutu spółki dokonanej niniejszą uchwałą" - czytamy w projekcie uchwały.

„Udzielenie zarządowi spółki prawa podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stworzy możliwość sprawnego, elastycznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla spółki. Środki finansowe pochodzące z emisji akcji w ramach kapitału docelowego zostaną przeznaczone w szczególności na potencjalne akwizycje podmiotów lub aktywów oraz na realizacje nowych, potencjalnych projektów w przyszłości" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

„Obecnie spółka nie ma potrzeby przeprowadzenia emisji akcji. Uwzględniając środki na rachunkach bankowych oraz linię kredytową mamy przeszło 40 mln zł dostępnych środków. Natomiast w przypadku, gdy będziemy mieli interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty, rozważymy opcję skorzystania z emisji. W takich sytuacjach liczy się często szybkość działania i dlatego chcemy, aby akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu zarządu i rady nadzorczej do ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego" – wyjaśnił prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

Obecnie kapitał zakładowy CI Games S.A., w pełni opłacony, wynosi 1 511 099,90 zł i dzieli się na 151,1 mln akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)