"Spółka nadto wyjaśnia, że sąd nie uznał ugody za niedopuszczalną w świetle art. 184 Kpc, wobec czego jest ona skuteczna. Przedmiotem zawartej ugody jest kompleksowe uzgodnienie wzajemnych rozliczeń i dalszych obowiązków Sygnity i Skarbu Państwa związanych z realizacją umowy nr R/102/11/AP/B371/A-1/66 z dnia 1 lutego 2013 roku w przedmiocie budowy, wdrożenia i utrzymania systemu e-Podatki oraz świadczenia usług dodatkowych oraz umowy uzupełniającej do umowy z dnia 29 stycznia 2016 roku" - czytamy w komunikacie.  

Wcześniej na początku sierpnia Sygnity poinformowało, że porozumiało się ze Skarbem Państwa - ministrem finansów w sprawie warunków ugody dotyczącej rozliczeń umów z 2013 i 2016 r. i na jej mocy m.in. kwotę kar umownych pomniejszono do ok. 9,5 mln zł z 27,2 mln zł. Spółka podała wtedy także, że ustalone w porozumieniu warunki ugody pozostaną neutralne dla wyniku finansowego spółki w roku obrotowym 2017/2018, który zakończy się 30 września 2018 r.

W kwietniu br. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych o łącznej wysokości ok. 27,2 mln zł, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem potrącenia ww. kwoty z wierzytelnościami przysługującymi Sygnity od Skarbu Państwa

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)