STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-09-01
IRDN /IRDN Index 264,04
sIRDN /sIRDN Index 278,91
offIRDN / offIRDN Index 234,57
IRDN24 /Base 260,37
IRDN8.22 /Peak 276,01
IRDN23.7 / Offpeak 234,32
TGe24 260,55
TGeBase 262,51
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 66 790,00
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 66 790,00

Źródło: Giełda Energii SA