W projekcie uczestniczą porty w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Modlinie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie. Celem przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych w regionalnych portach lotniczych, a następnie ich przyporządkowanie do dwóch potencjalnych źródeł finansowania, dostępnych dla zarządzających lotniskami w ramach środków unijnych. Wnioski z projektu Związek ogłosi do połowy przyszłego roku.

Pierwszym źródłem finansowania dla inwestycji na lotniskach jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach działania pod nazwą "Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Środki z tej puli mogą być przeznaczone na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo. Drugie potencjalne źródło to przyszły budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W tym obszarze porty regionalne będą dążyć do uzyskania możliwości dofinansowania inwestycji wspierających rozwój infrastruktury liniowej, takiej jak płyty postojowe, drogi kołowania czy drogi startowe, oraz kubaturowej, jak terminale.

Prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych Artur Tomasik wskazuje, że aktualnie polskie porty regionalne nie mają możliwości pozyskania dofinasowania projektów infrastrukturalnych ze źródeł Unii Europejskiej, a potrzeby inwestycyjne lotnisk są ciągle bardzo duże.

"Wynika to m.in. z faktu, że w szybkim tempie zbliżamy się do osiągniecia granicy przepustowości portów w regionach, która szacowana jest na poziomie 32 mln pasażerów rocznie. W zeszłym roku pasażerów było ponad 24 miliony; prognozujemy, że w tym roku w regionach obsłużonych zostanie około 28 milionów osób" - powiedział w piątek Tomasik.

Przypomniał, że każdego roku ponad 60 proc. podróżnych obsługiwanych na polskich lotniskach korzysta z siatki połączeń portów regionalnych, co potwierdza ich istotną rolę w systemie transportowym Polski.

W efekcie inicjatywy ZRPL ma powstać kompleksowy dokument obrazujący potrzeby inwestycyjne polskich lotnisk regionalnych, które muszą być zrealizowane po to, by zapewnić optymalny rozwój branży w najbliższych latach. W dokumencie znajdą się także wskazania dotyczące możliwości pozyskania finansowania dla planowanych projektów ze źródeł UE. W trakcie prac nad dokumentem firma doradcza będzie konsultować się m.in. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wsparcie dla projektu zadeklarowało także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W ub. roku w polskich portach regionalnych obsłużono ponad 24,3 mln pasażerów - o prawie 3 mln (14 proc.) więcej niż rok wcześniej. Udział lotnisk regionalnych w całości ruchu pasażerskiego obsłużonego w Polsce (40,09 mln pasażerów) w minionym roku wyniósł 61 proc. Pozostałe 39 proc. (ok. 15,75 mln pasażerów) skorzystało z siatki połączeń Lotniska Chopina w Warszawie. Aktualnie ZRPL zakłada, że w 2018 roku regionalne porty lotnicze obsłużą w sumie prawie 28 mln pasażerów, czyli ok. 3,7 mln więcej niż przed rokiem.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych powstał w celu zorganizowania i usystematyzowania współpracy pomiędzy lotniskami regionalnymi w Polsce. Głównym celem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Związku wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji oraz organów samorządu.

Ważnymi obszarami działalności Związku są także: wspieranie inwestycji, modernizacji i restrukturyzacji portów lotniczych oraz poszukiwanie zasilania kapitałowego i finansowego, opracowywanie wspólnych standardów jakości działania portów oraz poszukiwanie możliwości poprawy ich działania. (PAP)

autor: Marek Błoński