Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2018 r. wzrósł o 5,1 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 5,2 proc. rdr w I kwartale.

"Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach ożywienie gospodarcze, przy braku znaczących zaburzeń zewnętrznych, powinno utrzymywać się na relatywnie wysokim, choć nieco niższym niż w I połowie bieżącego roku poziomie" - napisano w komentarzu.

Prognozy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych prognoz Ministerstwa Rozwoju. Wynika to z faktu, że w wyniku rekonstrukcji rządu i utworzenia osobnych ministerstw: inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii - dział "gospodarka" wszedł w kompetencje tego drugiego. (PAP Biznes)