"Wyniki są niższe niż w poprzednim, rekordowym roku obrotowym, ale zgodne z oczekiwaniami zarządu i zbliżone do konsensusu rynkowego" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,86 mln zł wobec 39,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,5 mln zł w 2018 r. wobec 109,23 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w za rok obrotowy 2017/2018 z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wzrosły o 16% i wyniosły 80,9 mln zł (wobec 69,6 mln zł w poprzednim roku obrotowym 2016/2017). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły w tym okresie 15,2 mln zł wobec 31,4 mln zł przed rokiem" - czytamy dalej.

Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w czerwcu br. ponad 4,4 mld zł. Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych osiągnęły kwotę ponad 2,6 mld zł na koniec czerwca 2018, a funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych 1,8 mld zł.

W roku obrotowym 2017/2018 roku Skarbiec TFI pozyskał do swoich funduszy 500 mln zł, podano także.

"Za nami dobry rok pomimo bardzo wymagającej sytuacji na rynkach. Przekroczyliśmy rekordowy poziom 4 mld zł aktywów pod zarządzaniem w funduszach detalicznych. Napływy netto sięgnęły 0,5 mld zł, z czego ponad 430 mln zł pozyskaliśmy w samym drugim półroczu. Bardzo dobra sprzedaż idzie w parze z rewelacyjnymi wynikami inwestycyjnymi zespołu Skarbca: 17 funduszy spośród 32 funduszy znalazło się w pierwszym kwartylu biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy. Efektem konsekwentnie wdrażanej strategii w tym obszarze jest proces inwestycyjny nastawiony na generowanie bardzo dobrych i powtarzalnych wyników funduszy przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Nasze starania doceniają klienci – powierzając nam swoje środki - i środowisko rynku kapitałowego. Zarządzający Skarbiec Obligacja oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych uzyskali nagrody indywidualne za najlepsze fundusze 2017 roku, a sam Skarbiec TFI S.A. otrzymał prestiżową nagrodę Byki i Niedźwiedzie jako najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2017 roku" - powiedziała prezes Ewa Radkowska-Świętoń, cytowana w komunikacie.

"Patrząc na same wyniki finansowe spółki odnotować należy 16% wzrost opłaty stałej za zarządzanie rok do roku oraz pobranie ponad 15 mln zł opłaty zmiennej - to wprawdzie rezultat niższy niż w poprzednim roku obrotowym, ale trzeba mieć świadomość, że poprzedni rok pod kątem success fee był rekordowy. Na poziomie EBIT i zysku netto widoczny jest wpływ rosnących kosztów - głównie osobowych oraz związanych z nowymi regulacjami (MIFID II) – są to jednak czynniki dotykające całą branżę zarządzania aktywami. Wyniki Skarbca oceniamy jako satysfakcjonujące, zgodne z naszymi oczekiwaniami i zbliżone do konsensusu rynkowego" - dodała.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Skarbiec TFI S.A. zarządzał 49 funduszami i subfunduszami oraz portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o wartości blisko 6,8 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 30,57 mln zł wobec 17,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.

(ISBnews)