"Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie zakończyli we wrześniu kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w iławskiej firmie zajmującej się pośrednictwem pracy. Stwierdzili nieprawidłowości w powierzeniu pracy 346 obcokrajowcom" - poinformowała PAP rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału SG kpt. Mirosława Aleksandrowicz.

Jak wyjaśniła, kontrola objęła w sumie 438 cudzoziemców. Wykazała, że właściciel agencji zatrudnienia powierzył wykonywanie pracy na innych warunkach, niż określone w zezwoleniu: 315 obywatelom Ukrainy, 21 obywatelom Mołdawii, dziewięciu Gruzinom oraz obywatelowi Armenii. "Obcokrajowcy pracowali niezgodnie z przepisami w branży budowlanej oraz w firmach meblarskich na terenie powiatu iławskiego" - dodała kpt. Aleksandrowicz.

Według niej skontrolowany pracodawca odpowie za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Funkcjonariusze SG skierują do sądu wniosek o ukaranie właściciela agencji zatrudnienia, który nie dopełnił wszystkich wymaganych formalności. Grozi mu grzywna do 30 tys. zł.

Ze statystyk Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG wynika, że do początku roku do końca sierpnia kontrolą objęto ok. 2 tys. cudzoziemców, z których 354 pracowało niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku tych nieprawidłowości funkcjonariusze skierowali do sądów 68 wniosków o ukaranie pracodawców. W tym czasie nałożyli 44 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę ponad 17 tys. zł, natomiast sądy wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 99,5 tys. zł.

Reklama