Best miało 13,94 mln zł zysku netto, 24,8 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Best odnotował 13,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 23,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,8 mln zł wobec 32,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,04 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 56,01 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 33,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 110,86 mln zł w porównaniu z 91,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 17 mln zł wobec 28,32 mln zł straty rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 77,3 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r.

W I półroczu 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 146,6 mln zł, w tym należnych Grupie Best 127,3 mln zł - czyli o odpowiednio 11% i 17% więcej r/r. Wartość księgowa portfeli wierzytelności zarządzanych przez Grupę Best przekroczyła 1 mld zł, podano w komunikacie.

"Od kilkunastu lat współtworzymy branżę windykacji w Polsce i wyznaczamy standardy, które - gdyby były stosowane powszechnie - podniosłyby poziom bezpieczeństwa uczestników rynku. Best S.A. jest przykładem, że transparentne i etyczne działanie może być dochodowe. W naszej grupie kapitałowej nie wykonywaliśmy nierentownych operacji przenoszenia portfeli między funduszami. Nie wszyscy uczestnicy rynku finansowego w Polsce stosowali analogiczne podejście. Poczucie bezkarności i przyzwolenie na wątpliwe prawnie zachowania doprowadziło do ich spektakularnych kłopotów. Straty ponoszą inwestorzy finansowi, profesjonalni i indywidualni. Cierpi zaufanie do całego rynku" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

"Po wyeliminowaniu najbardziej 'aktywnego' podmiotu rynek wierzytelności na nowo szuka konsensusu cenowego. Średnie ceny na rynku pierwotnym spadają, ale nie jest to trend jednoznaczny we wszystkich segmentach. Na rynku wtórnym wszyscy oczekują na rozwój sytuacji w podmiocie, który jeszcze rok temu zbierał laury, a dzisiaj jego dalsze losy leżą w rękach wierzycieli. W Best S.A. w pierwszej połowie roku powstrzymaliśmy się od dużych zakupów i skupiliśmy się na poprawieniu efektywności organizacji. Chcemy nieco zdelewarować firmę i sprawić, aby wzrost kosztów na koniec 2018 był istotnie mniejszy niż początkowo zakładaliśmy" - dodał prezes.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)