Zarząd Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji podporządkowanych do 1,5 mld zł


Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 500 000 000 zł. Bank rozważa emisję w październiku br., ale termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji, podał Pekao.
"Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 000 zł. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji" - czytamy w komunikacie.
Bank podał, że obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.
"Rozważany termin emisji obligacji to październik 2018 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji" - podał bank.
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.
Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)