Wojas miał 1,6 mln zł straty netto, 2,22 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Wojas odnotował 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,89 mln zł wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,22 mln zł wobec 2,27 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,85 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 108,18 mln zł rok wcześniej.

"Po I półroczu 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 104 853 tys. zł, co oznacza spadek o 3,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Sprzedaż detaliczna uległa zmniejszeniu o 5,7% r/r, sprzedaż hurtowa uległa zwiększeniu o 3,8% r/r, sprzedaż materiałów i półproduktów do kooperantów uległa zwiększeniu o 22,3% r/r. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem po I półroczu 2018 wyniósł 82,8% vs 85,1% po I półroczu 2017 r." - czytamy w raporcie.

Wartościowa skonsolidowana marża brutto spadła o 1,2 % r/r. na co wpływ miał spadek wielkości sprzedaży. Procentowa skonsolidowana marża brutto w I półroczu 2018 r. wyniosła 44,1 % w porównaniu do 43,3 % w I półroczu 2017 r. Wzrost procentowej marży brutto w I półroczu 2018 r. spowodowany jest wzrostem detalicznej marży brutto r/r. oraz wzrostem marży brutto uzyskiwanej na sprzedaży własnych produktów, podano także.

Spółka podała, że w I półroczu 2018 r sieć sprzedaży zmniejszyła się o 3 salony i na 30 czerwca 2018 r. liczyła 174 salony.

"W kanale online zanotowano wzrost sprzedaży o 7% r/r., a w kanale offline zanotowano spadek sprzedaży o 7,2% r/r. Na spadek sprzedaży w kanale offline wpływ miały następujące czynniki: bardzo ciepła wiosna i lato 2018, co spowodowało mniejsze zainteresowanie klientów na kolekcję wiosenną i całoroczną, a wzrost zainteresowania na kolekcję letnią; mniejszy traffic r/r w centrach handlowych; oraz w mniejszym zakresie wprowadzenie częściowego zakazu handlu w niedzielę. Umiejętnie wprowadzane na bieżąco działania prosprzedażowe niwelowały ujemny wpływ tych czynników, niemniej jednak ich kumulacja spowodowała spadek skonsolidowanej sprzedaży detalicznej i wzrost zapasów na koniec I półrocza 2018 co do kolekcji wiosennej i całorocznej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 0,04 mln zł wobec 0,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2017 r. miał 237 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)