Aktywa Altus TFI spadły do 9,37 mld zł m.in. w wyniku likwidacji subfunduszyWarszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 9 369 425 800,92 zł na dzień 17 września, podało TFI. Na koniec sierpnia ich wartość wynosiła 12 999 888 639,04zł.

"Na powyższą sumę aktywów składały się:

– 451 329 629,07 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego - w stosunku do ostatnio opublikowanego raportu o stanie aktywów na koniec sierpnia 2018 wartość ta zmniejszyła się o 914 604 975,83 zł przede wszystkim w wyniku umorzeń jednostek uczestnictwa oraz otwarcia likwidacji niektórych subfunduszy w ramach Altus FIO Parasolowy [...],

– 3 109 440 789,48 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 2 284 693 295,29 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 3 523 962 087,08 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa) - w stosunku do ostatnio opublikowanego raportu o stanie aktywów na koniec sierpnia 2018 wartość ta zmniejszyła się o 2 629 842 550,43 zł przede wszystkim w wyniku wypowiedzenia umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez Norges Bank Investment Management [...] oraz zawieszenia umocowania Altus TFI do zarządzania częścią portfela inwestycyjnego JSW Stabilizacyjny FIZ" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka poinformowała, że poza ww. sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 126 093 546,49 zł.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)