Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 12,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 7,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,43 mln zł wobec 13,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 667,22 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 609,72 mln zł rok wcześniej.
"W I półroczu 2018 r. grupa kapitałowa Stalprofil S.A. uzyskała 608 450 tys. zł przychodów ze sprzedaży krajowej, czyli o 8,5% więcej r/r. Grupa zanotowała także o 19,5% wyższe r/r przychody z eksportu, pomimo dużej konkurencji dostawców wyrobów hutniczych i nadpodaży stali na unijnym rynku. Udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem zwiększył się do 8,8%" - czytamy w raporcie.
Przychody segmentu infrastruktury w I półroczu 2018 zwiększyły się r/r o 15,8%. Natomiast przychody segmentu stalowego były wyższe o 2,6% r/r.
W I półroczu 2018 r. największym odbiorcą grupy był OGP Gaz-System S.A. Podmiot ten jest największym krajowym operatorem gazociągów przesyłowych i największym odbiorcą grupy w zakresie dostaw stalowych rur izolowanych oraz usług budowy gazociągów. Wartość sprzedaży do tego kontrahenta osiągnęła w I półroczu 2018 r. 255,54 mln zł (38,3% łącznych przychodów ze sprzedaży grupy), podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 7,76 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)