Ile wynosi średnie wynagrodzenie na stanowisku architekta? Na studiowanie tego kierunku decyduje się coraz więcej młodych ludzi. Wielu z nich praca w tej branży jawi się jako szansa na szybką stabilizację finansową. Czy w opinii, że architekci cieszą się wysokimi zarobkami tkwi ziarnko prawdy?

Średnia pensja architekta

Według badania przeprowadzonego przez portal wynagrodzenia.pl w lutym 2018 roku mediana miesięcznego wynagrodzenia architekta wynosiła 4 660 złotych brutto. 50 proc. respondentów otrzymywało pensję o wysokości między 3 444 do 6 704 złotych brutto, przy czym kwota 3 444 złotych brutto zasila co miesiąc konta 25 proc. najgorzej opłacanych w tym zawodzie, a 6 704 brutto to średnia pensja 25 proc. najlepiej zarabiających architektów.

Ile zarabia pilot samolotu?

Dodatkowe benefity

Reklama

Większość architektów może liczyć na dodatkowe świadczenia pozapłacowe. 20 proc. ankietowanych korzysta ze służbowej komórki, 14 proc. przysługuje prywatna opieka medyczna, a 13 proc. dysponuje laptopem zapewnionym przez pracodawcę.

Od czego zależy wysokość pensji architekta?

Wysokość wynagrodzenia w tym zawodzie jest uzależniona od szeregu czynników. Największy wpływ na zarobki architektów mają jednak:

  • staż pracy - po przepracowaniu roku na tym stanowisku otrzymuje się około 3 tysięcy złotych brutto. Specjaliści z pięcioletnim stażem mogą się natomiast cieszyć wynagrodzeniem o wysokości ok. 6 tys. złotych brutto.
  • wykształcenie,
  • wielkość firmy, w której pracuje dany architekt - warto zaznaczyć, że lepiej opłacani są architekci zatrudnieni przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym,
  • region zatrudnienia - najlepiej zarabiają specjaliści w województwach: mazowieckim, pomorskim oraz dolnośląskim. Najniższe wynagrodzenia otrzymują architekci z województw: małopolskiego i zachodniopomorskiego.

Ile zarabia się w twoim regionie? Oto ogólnopolski ranking wynagrodzeń