Hubstyle miało 4,49 mln zł straty netto z działalności kontyn. w II kw. 2018 r.


Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Hubstyle odnotowało 4,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 4,45 mln zł wobec 1,12 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,21 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 2,24 mln zł rok wcześniej.
W I poł. 2018 r. spółka miała 5,81 mln zł skonsolidowanej straty netto straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 1,79 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4,18 mln zł w porównaniu z 5,37 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszej połowie br. zrealizowano przychody ze sprzedaży w wysokości 4,2 mln zł, co oznacza 22% spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane przychodowe dotyczą sprzedaży odzieży pod marką Sugarfree i Cardiobunny, gdyż w związku ze sprzedażą segmentu usług dla e-commerce jest on w całości klasyfikowany jako działalność zaniechana. Główną przyczyną spadku przychodów był nie wystarczający poziom kapitału obrotowego i konieczność zmian technologicznych w kanale dystrybucji e-commerce dla marki Sugarfree nie udało się wypracować wzrostów skali obrotów, które są kluczowe dla trwałego pokrycia kosztów stałych i budowy rentowności" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 5,61 mln zł wobec 9,98 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa HubStyle jest właścicielem marki odzieżowej Sugarfree.pl i sklepu internetowego pod tym adresem, oferującego sukienki, głównie polskiej produkcji oraz marek Cardio Bunny, Emente, Kragelman, Freakylicks. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)