Jak wynika z opublikowanych przez NBP danych o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych, na koniec września br. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 97,1 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 112,9 mld dolarów.

Poziom rezerw wyrażony w euro był na podobnym poziomie co na koniec sierpnia, a wyrażony w dolarach obniżył się o 0,4 mld dolarów.

Narodowy Bank Polski przypomina w komunikacie, że zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. (PAP)