Grupa Azoty

Austriacki Federalny Urząd ds. Ochrony Konkurencji (BWB) oraz Austriacki Federalny Rzecznik ds. Karteli, tj. austriackie organy ochrony konkurencji, udzieliły zgody na nabycie przez Grupę Azoty 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH, podała spółka. >>>>  

GetBack

Nowa propozycja układowa GetBack, która ma pozwolić na zaspokojenie obligatariuszy w wysokości 38% w ciągu 8 lat zakłada m.in. zwiększenie - do poziomu 40 mln zł - miesięcznych odzysków z portfeli jesienią 2019 r. Spółka - w celu odzyskania części środków - zamierza przeprowadzić procesy cywilne, poinformował prezes Przemysław Dąbrowski.  >>>>  

Sfinks Polska

Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r. Jednocześnie na bazie aneksu uzgodniono, że Sfinks do końca roku ma podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł, podała spółka. >>>>  

AmRest Holdings

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami AmRest Holdings z nowym kodem ISIN od 9 października, podała Giełda. >>>>  

AmRest złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Telepizza Poland, podał Urząd. >>>> 

Selvita  

Selvita zawarła umowę ramową z Icon Clinical Research Limited z Irlandii, w ramach której zleciła dokonanie w imieniu spółki zgłoszenia IND (Investigational New Drug) do Agencji Żywności i Leków w USA (Food and Drug Administration) oraz przeprowadzenie I fazy badań klinicznych dla projektu SEL120. Termin rozpoczęcia badań klinicznych planowany jest na I kwartał 2019 roku, podała spółka. >>>> >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

CD Projekt

CD Projekt RED – spółka z grupy CD Projektu - nawiązał strategiczną współpracę z kanadyjskim studiem deweloperskim Digital Scapes, której celem jest dalszy rozwój produkcji Cyberpunk 2077, podała spółka. >>>> 

Getin Noble Bank

Z oferty nowego konta 'Proste Zasady' w ciągu roku skorzystało ponad 172 tys. klientów, zaś w samym III kw. bank pozyskał prawie 36 tys. aktywnych rachunków, poinformował członek zarządu Getin Noble Banku (GNB) Tomasz Misiak. >>>>  

PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przeprowadził drugi przeładunek skroplonego gazu ziemnego do ISO-kontenera, czyli kriogenicznego kontenera zbiornikowego na rzecz Gascontrol Polska, podała spółka. PGNiG OD prowadzi rozmowy z kolejnymi odbiorcami LNG o znacznym wolumenie. >>>> 

Vigo System

Vigo System zawarło umowę z producentem - niemiecką spółką Aixtron SE, na dostawę systemu epitaksjalnego za 2,6 mln euro, podała spółka. Umowa obejmuje dostarczenie urządzenia, jego instalację i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania. >>>>  

PHN

Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpoczął sprzedaż 253 mieszkań w ramach drugiego etapu osiedla Vis à Vis Wola, podała spółka. Lokale zostaną oddane do użytkowania w II półroczu 2020 r. >>>> 

Synektik

Synektik złożył ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie robota chirurgicznego typu da Vinci, podała spółka. >>>> 


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych
 

Cyfrowy Polsat

Oferta Cyfrowego Polsatu powiększy się 15 października br. o kolejny kanał tematyczny - Polsat Games, podała spółka. >>>>  

PGE

PGE Obrót - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała umowę sprzedaży 2,4 TWh energii do CMC Poland, podała spółka. Kontrakt został zawarty na 3 lata i zacznie obowiązywać od początku 2021 r. z możliwością przedłużenia go o kolejny rok. >>>> 

Murapol

Grupa Murapol zawarła warunkową przedwstępną umowę dot. zakupu nieruchomości zlokalizowanej u zbiegu ulic J. Baildona i Bożogrobców w Katowicach, o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha za kwotę 3,83 tys. euro netto powiększoną o 1,67 tys. zł netto, podała spółka. Na zakontraktowanym terenie deweloper zamierza zrealizować projekt inwestycyjny obejmujący ok. 410 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 16,5 tys. m2. >>>>  

Budimex

Budimex Nieruchomości (spółka w 100% zależna od Budimeksu) sprzedał 301 mieszkań w III kwartale 2018 r. w porównaniu z 334 rok wcześniej, a przekazał 228 wobec 596 mieszkań w III kwartale 2017 r., podał Budimex. >>>> 

Torpol 

Konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor złożyło najtańszą ofertę w ramach przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i opcji nr 1 i nr 2, podał Torpol. Cena dla zakresu podstawowego wynosi ok. 1 773,9 mln zł brutto, co stanowi wartość przekraczającą środki inwestora. >>>>  

Archicom

Archicom chce skoncentrować się na utrzymaniu rentowności w swojej działalności, chce także w najbliższych latach rozwijać swoją pozycję także na innych rynkach dużych aglomeracji, poinformował prezes Krzysztof Andrulewicz, który objął stanowisko w maju br. >>>> 

mBank

mBank wyemitował w ramach oferty prywatnej obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł, podała spółka. >>>> 

Baltona 

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 45,78 mln zł we wrześniu 2018 r. i były wyższe o 61% r/r, podała spółka. >>>>