W poprzedniej, czerwcowej edycji ankiety centralna prognoza na ten rok wynosiła 4,5%, na 2019 r. - 3,6%, a na 2020 r. - 3,2%.

"Eksperci Ankiety Makroekonomicznej NBP przewidują, że tempo wzrostu PKB zmniejszy się z 4,7% w 2018 r. do 3,8% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r. (prognozy centralne). Wielkości te są nieco wyższe niż deklarowane w poprzednim kwartale. Zgodnie z typowymi scenariuszami rozwoju sytuacji makroekonomicznej rozpatrywanymi przez ekspertów, tempo wzrostu PKB nie powinno spaść poniżej 4,5% w 2018 r., 3,2% w 2019 r. i 2,8% w 2020 r. (są to dolne granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). Jednocześnie w latach tych nie przekroczy ono zapewne, odpowiednio: 5,0%, 4,2% i 3,9% (są to górne granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa)" - czytamy w raporcie.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 17 września 2018 r. a 2 października 2018 r. Wzięło w niej udział 21 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Inflacja

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 21 analityków we wrześniu i październiku br., wynosi 1,8% na 2018 r., 2,3% na 2019 r. oraz 2,4% na 2020 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 1,8%, a na 2019 r. sięgała 2,2%, na 2020 r. - 2,5%

"Centralne prognozy inflacji stopniowo zbliżają się do celu inflacyjnego NBP (2,5%), wynosząc 1,8% w 2018 r., 2,3% w 2019 r. i 2,4% w 2020 r. Biorąc pod uwagę 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa, w 2018 r. inflacja nie powinna wykroczyć poza zakres 1,7%-2%. W 2019 r. i 2020 r. nadal należy się spodziewać inflacji blisko celu inflacyjnego NBP. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dla tych lat to, odpowiednio, 1,9%-2,7% i 1,9%-3%, a prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5%-3,5%) wynosi 81% w 2019 r. i 72% w 2020 r. O ile w 2019 r. prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu (63%) jest wyraźnie wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu (37%), o tyle w 2020 r. oba prawdopodobieństwa są sobie bliskie (odpowiednio: 55% i 45%)" - czytamy w raporcie.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 17 września 2018 r. a 2 października 2018 r. Wzięło w niej udział 21 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.