Fitch obniżył rating IDR i VR Banku Pekao, podniósł perspektywę do stabilnej


Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył długoterminową ocenę IDR Banku Pekao do poziomie BBB+ z A- oraz Viability Rating na do poziomu bbb+ z a-, poinformował bank. Jednocześnie Fitch dokonał zmiany perspektywy na stabilną z negatywnej.
"Zmiana oceny długoterminowej IDR i VR dla banku spowodowana jest stabilizacją pozycji kapitałowej na poziomie zgodnym z otoczeniem polskiego sektora bankowego, przy jednoczesnym podkreśleniu przez agencję silnej pozycji kapitałowej mierzonej wymaganiami regulacyjnymi oraz wymaganiami kapitałowymi Fitch" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie Fitch dokonał zmiany perspektywy z negatywnej na stabilną i potwierdził oceny wsparcia support rating na poziomie 5, podano także.
"Zdaniem Fitch, oceny IDR banku są wspierane przez wewnętrzną siłę banku, co odzwierciedla jego ocenę VR. Silne strony ratingu banku w ocenie Fitch to ugruntowana pozycja na rynku krajowym, stabilny model biznesowy, konserwatywny apetyt na ryzyko, silna pozycja kapitałowa, wysoka jakość aktywów, solidna rentowność oraz dobra pozycja finansowa i płynnościowa" - czytamy dalej.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.
(ISBnews)