Komisja opublikowała w środę zaproszenie do składania wniosków na 2019 r. w ramach programu Erasmus+. Z przewidywanego budżetu w wysokości 3 mld euro na europejskie szkoły wyższe przeznaczone zostanie 30 mln euro. Jest to nowa inicjatywa poparta przez przywódców Unii Europejskiej podczas szczytu społecznego w Goeteborgu w listopadzie 2018 roku. Ma ona być elementem prac nad utworzeniem tzw. europejskiego obszaru edukacji do roku 2025.

"Dążymy do Europy, w której granice nie będą stanowić przeszkody dla uczenia się, studiowania i prowadzenia badań naukowych. (...)Europejskie szkoły wyższe mają realny potencjał przekształcenia krajobrazu szkolnictwa wyższego w Europie i jestem dumny, że dzięki programowi Erasmus+ jesteśmy w stanie dać tej inicjatywie silny impuls" - powiedział w środę Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w branży oświaty, prowadzący organizacje młodzieżowe czy sportowe może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+ na rok 2019. Ponadto wnioski o finansowanie mogą składać grupy młodych ludzi, które działają na rzecz młodzieży.

Wraz z zaproszeniem do składania wniosków Komisja opublikowała we wszystkich językach urzędowych UE przewodnik po programie Erasmus+, w którym wnioskodawcy mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat wszystkich możliwości finansowania dostępnych w ramach programu w 2019 r. m.in. dla studentów, kadry, stażystów i nauczycieli ( https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl ).

W ramach zaproszenia do składania wniosków na 2019 r. Komisja uruchomi pilotażowy program wspierający sześć stowarzyszeń europejskich szkół wyższych, z których każde będzie obejmowało przynajmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech krajów. Celem jest promowanie europejskiej tożsamości, wspieranie wybitnych osiągnięć i przyczynienie się do tego, by europejskie instytucje szkolnictwa wyższego były bardziej konkurencyjne.

Wnioski o dotacje wnioskodawcy muszą przedłożyć Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do 28 lutego 2019 r. Celem jest utworzenie do 2024 r. około 20 europejskich szkół wyższych.

W ramach inicjatywy tzw. europejskiego obszaru edukacji Komisja Europejska chce umożliwić wszystkim młodym ludziom dostęp do kształcenia i szkolenia oraz znalezienie pracy na całym kontynencie. Chce, aby pobyt za granicą w celu nauki stał się normą, dyplomy szkolne i uniwersyteckie były uznawane w całej UE, znajomość dwóch języków oprócz języka ojczystego stała się normą i każdy miał dostęp do wysokiej jakości kształcenia, niezależnie od swojego statusu społeczno-ekonomicznego.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)