"Wartość importu ropy była blisko o 75 proc. wyższa w porównaniu z II kwartałem 2017 r., na co złożył się zarówno wzrost ilości importowanej ropy, jak i wzrost cen" - napisano.

NBP podał, że średnia cena ropy w imporcie do Polski wyniosła w II kwartale 235 zł/b wobec 189 zł/b w II kwartale 2017 r. i 219 zł/b w I kwartale 2018 r.

NBP podaje, że zwiększeniu się wielkości dostaw ropy towarzyszyła dalsza dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia.

"W II kwartale udział ropy pochodzącej ze złóż rosyjskich w dostawach ropy do Polski obniżył się do 64 proc. (wobec 79 proc. w II kwartale 2017 r. i 70 proc. w I kwartale 2018 r.). Największy wzrost dostaw ropy nastąpił z Kazachstanu (dostawy z tego kraju stanowiły 12 proc. importu ropy do Polski) i ze Stanów Zjednoczonych" - napisano.

"W wyniku regularnych dostaw z USA import ropy amerykańskiej zwiększył się do 3,6 mln b, tak więc Stany Zjednoczone były w tym okresie czwartym największym dostawcą ropy naftowej do Polski. W maju i czerwcu 2018 r. do Polski trafiła także ropa z Nigerii" - dodano. (PAP Biznes)