Konsorcjum ZUE zleciło rozbudowę drogi w Krakowie za ok. 35,3 mln złWarszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - ZUE jako lider konsorcjum podpisało umowę ze Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. (podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Strabag części prac w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie", podała spółka.

"Umowa została zawarta przez spółkę w imieniu własnym, ale również na rzecz pozostałych partnerów w konsorcjum (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" sp. z o.o. - partner, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol sp. z o.o. - partner), które przyjmuje solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy. Wartość netto umowy podpisanej w imieniu konsorcjum wynosi ok. 35,3 mln zł, a udział spółki w konsorcjum wynosi 34%" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji umowy, zgodnie z aneksem zawartym pomiędzy konsorcjum a zamawiającym (...) został ustalony na maj 2020 r., podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)