Comarch: Przejmowanie utrzymania KSI ZUS realizowane zgodnie z planemWarszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Comarch świadczy już cztery usługi dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a sam proces ich realizacji przebiega bez problemów. Comarch zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zgłosił także gotowość do świadczenia kolejnych usług i pełnienia roli tzw. integratora, poinformował wiceprezes Paweł Prokop.

"Od października Comarch świadczy już cztery usługi, a sam proces ich realizacji przebiega bez problemów. Comarch zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zgłosił także gotowość do świadczenia kolejnych usług i pełnienia roli tzw. integratora. Czekamy na decyzję ZUS dotyczącą powierzenia tych zadań Comarch" – powiedział Prokop, cytowany w komunikacie.

"Proces przejmowania usług jest realizowany na bazie opracowanej w marcu 2018 koncepcji przejęcia usług od dotychczasowego wykonawcy. Dzięki dobrej i konsekwentnej współpracy pomiędzy Comarch i ZUS uzgodnione zostały harmonogramy kompilacji kodów, weryfikacji kompetencji i przejmowania sukcesywnie w poszczególnych miesiącach usług w KSI ZUS" – czytamy w komunikacie.

W ramach planu weryfikacji kompetencji 25 października ZUS przeprowadził weryfikację gotowości Comarch do świadczenia kolejnych pięciu usług - wszystkie zadania zostały poprawnie zrealizowane przez Comarch. Przekrojowa weryfikacja kompetencji zakończyła się pełnym sukcesem, dzięki czemu ZUS ma pewność, że Comarch posiada kompetencje potrzebne do utrzymania tych usług, zaznaczono w informacji.

„W ramach tego procesu odbyła się również weryfikacja Comarch dotycząca wsparcia ZUS w akcji waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych. ZUS zdefiniował zadania odpowiadające swoim zakresem procesowi rzeczywistego wsparcia akcji waloryzacyjnej. Podczas realizacji testów Comarch wykorzystał ponad 110 skryptów, które stworzył na etapie przygotowania się do realizacji powierzonych zadań umownych oraz dokonał poprawy napotkanych błędów blokujących przetwarzanie wypłat świadczeń dla klientów ZUS" – wskazano także.

"Dekompozycja usług realizowana przez Comarch oraz absorpcja wiedzy o procesach biznesowych w obszarze KSI ZUS przynosi pozytywne i spodziewane efekty w postaci pozytywnej weryfikacji pięciu obszarów kompetencyjnych. Zaangażowanie naszego partnera jest na stałym, wysokim poziomie, który jest niezbędnym atrybutem jakiejkolwiek usługi świadczonej w środowisku KSI ZUS" – powiedział członek zarządu nadzorujący pion operacji i eksploatacji systemów ZUS Krzysztof Dyki, cytowany w komunikacie.

„W toku konstruktywnego dialogu wspólnie wypracowaliśmy akceptowalny dla obu stron harmonogram działań. Dzięki temu uzgodnieniu jesteśmy optymistami w zakresie dalszych postępów w procesie przejmowania usługi utrzymania KSI ZUS – dodał Dyki.

Jednocześnie Comarch w związku z podpisaną umową ramową analizuje pojawiające się zapytania dotyczące modyfikacji systemu KSI, aby włączyć się w odpowiednim momencie w proces rozbudowy systemu.

"Naszym celem jest nie tylko wywiązanie się z umowy, ale również wsparcie ZUS w osiągnięciu sytuacji, w której będzie niezależny od jakiegokolwiek wykonawcy posiadając komplet wiedzy, dokumentacji, kodów oraz narzędzi niezbędnych do utrzymania systemu KSI" – podsumował Prokop.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)