Wynika to z projektu umowy między rządem a instytucjami ONZ, którą opublikowało słowackie MSW.

Koszty związane z pobytem uchodźców, m.in. ich zakwaterowaniem i wyżywieniem, pokryje rząd w Bratysławie. Według planów uchodźcy mają zostać ulokowani w obozie w Humennem na wschodzie Słowacji.

"Łączna liczba czasowo przyjętych uchodźców i osób pod ochroną może zostać podczas obowiązywania umowy zmieniona po odjeździe poszczególnych osób, ale nie może przekroczyć 250 osób w jakimkolwiek czasie ich pobytu na terenie Republiki Słowacji" – przewiduje MSW.

Według resortu w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli uchodźcy nie zostaną skierowani do państw trzecich, będzie można przedłużyć ich pobyt na Słowacji.

Agencja napisała, że od 2009 roku w ten sposób przez Słowację przejechało sześć podobnych grup, które ostatecznie skierowano do USA, Kanady i Norwegii. Wszyscy ci uchodźcy przybyli z obozów w Afryce i Azji.

Piotr Górecki (PAP)