"Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2018 roku wyniósł około 5 141 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 2 366 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 892 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 459 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 354 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 697 mln zł (czyli 91 gr na akcję)" - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych szacunków, produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2018 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 49,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 27,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 31,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,4 PJ, podano także.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 3 759 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2018 roku wyniosło około 9 628 mln zł, czytamy dalej.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2018 roku wyniosła 176,3 zł/MWh (w ujęciu porównywalnym - tj. bez aktywów nabytych w listopadzie 2017 roku), dodano.

Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2018 roku nastąpi 13 listopada 2018 r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)