Jak podano, zysk Grupy GPW w trzecim kw. 2018 r. wyniósł 37,7 mln zł, czyli był mniejszy rdr o 19,8 proc. i o 52,3 proc. kdk. "Spadek zysku netto jest w znacznej mierze spowodowany wyższym poziomem kosztów operacyjnych w związku z opłatą poniesioną przez GK GPW na rzecz KNF w wysokości 12,5 mln. zł" - poinformowano.

Jak zaznaczono, wpływ na zysk GK GPW "miała m.in. decyzja Ministerstwa Finansów, o m.in. podniesieniu obliga giełdowego do 100 proc. na rynku energii elektrycznej". "Nowe przepisy obowiązują oficjalnie od 2019 r., jednak już w minionym kwartale można było zaobserwować wzrost aktywności uczestników rynku energii elektrycznej. Informacja ta przełożyła się na wzrost wolumenów na rynku energii o ponad 130 proc. w ujęciu rocznym oraz wzrost przychodów z obrotu energią elektryczną o 148,9 proc. rdr." - dodano.

"W III kwartale miało także miejsce przekwalifikowanie Polski z Emerging Markets do Developed Markets przez agencję FTSE Russell, co przełożyło się na rekordowe obroty na rynku akcji 21 września, które wyniosły 5,4 mld zł" - podano. Jak zaznaczono, "pomimo trudnego otoczenia rynkowego, GK GPW wypracowała stabilne przychody ze sprzedaży na poziomie 85,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7 proc. rdr i niewielki spadek w ujęciu kwartalnym o 1 proc.".

Reklama

"Systematycznie realizujemy zarówno zapowiedziane, jak i jeszcze nieujawnione publicznie inicjatywy strategiczne. Rada nadzorcza, która decyduje o budżecie spółki, zgodziła się na ponad 20 mln zł inwestycji w tym roku, ale liczymy, że z każdym kolejnym kwartałem i rokiem inicjatywy będą dalej finansowane" - powiedział prezes Dietl podczas środowej konferencji z analitykami.

Dietl był pytany, co GPW zamierza zrobić z 450 mln zł posiadanej na koncie gotówki. Jego zdaniem strategiczne inicjatywy "potrzebują relatywnie dużych środków i stąd nie wydaje się dzisiaj sensowne, żeby się tych środków pozbywać, żeby zaraz potem o nie ponownie prosić" - powiedział.

Giełda w czerwcu br. poinformowała w nowej strategii GPW, że będzie wdrażane 14 inicjatyw strategicznych, "które mają być drogowskazami na drodze umacniania pozycji międzynarodowej GPW". Oferta inicjatyw ma być skierowana m.in. do innowacyjnych spółek oraz start-upów. GPW zaplanowała m.in. stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia i kompleksowy program edukacyjny, wspierający rozwój przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak podał w środę Marek Dietl, obok 14 inicjatyw strategicznych GPW planuje kolejne osiem, które zostaną ujawnione począwszy od 2019 roku.