"GPW w czerwcu tego roku ogłosiła 14 inicjatyw strategicznych i na ich realizację przeznaczy w tym roku 22 mln zł. W kolejnych latach będą to dużo większe kwoty" - powiedział prezes Dietl.

"Dodatkowo jeszcze przygotowaliśmy osiem innych inicjatyw strategicznych, których nie ogłosiliśmy. Przynajmniej jedną z nich ogłosimy jeszcze w tym roku" - dodał.

Prezes wyjaśnił, że wszystkie te inicjatywy mają wspólny mianownik, gdyż koncentrują się na szukaniu przychodów dla firmy, a część z nich związana jest z nowymi technologiami.

"Chcielibyśmy, aby docelowo 10 do 12 proc. naszych przychodów pochodziło ze sprzedaży technologii" - powiedział prezes Dietl.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski