Inwestycja będzie realizowana w ramach finansowanego z budżetu państwa projektu "Prace na linii kolejowej E59 Kędzierzyn Koźle – Chałupki (Granica Państwa)" o wartości 296,5 mln zł. Projekt jest częścią przedsięwzięcia PLK pod nazwą „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”.

Magistralna linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle-Chałupki jest częścią międzynarodowego ciągu transportowego E59. To linia ważna dla ruchu pasażerskiego, a szczególnie towarowego - biegnie do granicy państwa i kolejowego przejścia granicznego z Czechami w Chałupkach.

W ramach „Prac na linii kolejowej E59 Kędzierzyn Koźle – Chałupki” trwają m.in. roboty budowlane na odcinkach Bierawa – Nędza i Racibórz – Krzyżanowice. Zakończono już prace na odcinku Krzyżanowice - Chałupki. W połowie października br. PLK unieważniły przetarg na przebudowę odcinka Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle.

Na przełomie maja i czerwca zarządca kolejowej infrastruktury ogłosił ponowione postępowanie przetargowe mające wyłonić projektanta przebudowy stacji Racibórz. Pierwsze zostało unieważnione w marcu br. dlatego, że wszystkie cztery oferty przekroczyły założony budżet 3,7 mln zł brutto.

W drugim przetargu wszystkie sześć ofert zmieściło się w zweryfikowanym budżecie 4,9 mln zł. Najtańszą, za 3,5 mln zł brutto złożyła spółka WYG International. W środę PLK podały, że to z z nią podpisały umowę. Planowany termin zakończenia prac projektowych to październik 2019 r.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej przez PLK przebudowy stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków, a także m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej pod kątem wyboru wykonawcy prac.

Niezależnie od planów zarządcy kolejowej infrastruktury spółka PKP SA w ramach swojego Programu Inwestycji Dworcowych zamierza - do początku 2023 r. - przebudować budynek dworca w Raciborzu. W maju br. w tym mieście odbyły się poświęcone sprawie warsztaty kreatywne, na które PKP SA zaprosiły: pasażerów, lokalne społeczności, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz społeczników.

Największym realizowanym obecnie przedsięwzięciem PLK w ramach „Prac na linii kolejowej E59 Kędzierzyn Koźle – Chałupki” są roboty na odcinku Bierawa – Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice. Obejmują one ok. 35 km torów, przebudowę sieci trakcyjnej i odnowienie 28 obiektów inżynieryjnych. Wymienionych ma zostać 14 rozjazdów i wyremontowanych 15 przejazdów kolejowo–drogowych. Zamontowane zostaną nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Inwestycja kosztuje 69,9 mln zł netto; planowo ma zakończyć się w grudniu br. Wykonawcą jest firma Skanska.

Unieważniony z powodu zbyt wysokich cen przetarg na realizację robót na odcinku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle obejmował wymianę 4 km toru, częściową wymianę sieci trakcyjnej oraz remont 7 obiektów inżynieryjnych (4 wiadukty i 3 przepusty). Przebudowany miał też zostać przejazd w stacji Bierawa.

Inwestor przeznaczył na realizację tego zamówienia 33,2 mln zł brutto. Spłynęło siedem ofert. Najtańsza, złożona przez spółkę Trakcja PRKiI, opiewała na 36,9 mln zł brutto, jednak cena uznanej za najkorzystniejszą oferty Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego TOR z Mysłowic wynosiła 42,7 mln zł brutto.

Przedsięwzięcie PLK pod nazwą „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska” obejmuje kilka projektów. Oszacowany łączny koszt „Prac na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)” to 296,5 mln zł (w tym 281,7 mln zł w woj. śląskim).

Zakładany koszt „Rewitalizacji linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - Szabelnia – Mysłowice” - to 258,9 mln zł, a „Prac na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.” - 294,1 mln zł (w tym 103 mln zł w woj. śląskim). Na kwoty po ok. 200 mln zł szacowane są projekty: „Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami” oraz „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)”.(PAP)

autor: Mateusz Babak