Bytom spodziewa się odreagowania w październikowych wynikach, po słabym wrześniu. Szacuje, że w całym 2018 roku możliwe jest przekroczenie 200 mln zł sprzedaży - poinformował PAP Biznes prezes Bytomia Michał Wójcik.

Akcjonariusze Vistula Group wyrazili w środę zgodę na połączenie ze spółką Bytom.

Akcjonariusze Vistula Group wyrazili w środę zgodę na zmiany w statucie, w tym na zmianę nazwy spółki na VRG.

Vistula Group ocenia, że październik był dla niej trudny, a wyniki miesięczne mogą okazać się słabsze od zakładanych. Dynamika wzrostu przychodów powinna jednak być dodatnia - poinformował PAP Biznes prezes Vistula Group Grzegorz Pilch.

Zysk netto należny akcjonariuszom Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2018 roku spadł do 495,4 mln zł z 559,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 498,1 mln zł.

Santander Bank Polska planuje, że w listopadzie dojdzie jednocześnie do integracji prawnej i operacyjnej z wydzieloną częścią Deutsche Banku Polska. W 2019 roku koszty przejmowania tych aktywów wyniosą około 100 mln zł - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

Santander Bank Polska podtrzymuje, że w 2019 roku chce wypłacić dywidendę, będzie dążył do jej maksymalizacji - poinformował podczas konferencji prezes BZ WBK Michał Gajewski.

Santander Bank Polska podtrzymuje, że w 2019 roku chce wypłacić dywidendę, będzie dążył do jej maksymalizacji - poinformował podczas konferencji prezes BZ WBK Michał Gajewski.

GPW prowadzi rozmowy z trzema podmiotami zainteresowanymi uruchomieniem funduszy ETF (exchange trade fund) na bazie wspólnego indeksu giełd środkowoeuropejskich - poinformował dziennikarzy prezes GPW Marek Dietl. Dodał, że taki indeks mógłby powstać w przyszłym roku.

Zysk netto Giełdy Papierów Wartościowych w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 37,7 mln zł - poinformowała giełda w komunikacie. Wynik netto GPW okazał się o 5 proc. niższy niż konsensus PAP Biznes, który zakładał 40 mln zł zysku.

Inicjatywy strategiczne podejmowane przez GPW wymagają i będą wymagać w kolejnych latach nakładów inwestycyjnych, dlatego spółka nie chce pozbywać się dużej gotówki, która jest w jej posiadaniu - poinformował prezes GPW Marek Dietl. Do połowy 2019 roku spółka przedstawi pełną listę planowanych działań.

Akcjonariusze Bytomia wyrazili w środę zgodę na połączenie spółki z Vistula Group.

Asbis podwyższył prognozy wyników za 2018 rok i oczekuje zysku netto w przedziale 11,5-13 mln USD oraz przychodów pomiędzy 2,1 mld USD a 2,2 mld USD - podała spółka w komunikacie.

Raiffeisen Bank od 31 października traci status uczestnika fixingu stawek WIBID i WIBOR - podała GPW Benchmark w komunikacie.

Raiffeisen TFI rozwiązuje od 2 listopada umowy o zarządzanie przez Altus TFI portfelem inwestycyjnym FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz portfelami inwestycyjnymi subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy - podał Altus TFI w komunikacie.

Trigon TFI zmniejszył zaangażowanie w Gino Rossi i ma 2.287.194 akcji, co stanowi 4,54 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów - podała spółka w komunikacie.

Altus TFI, który ma 62,18 proc. akcji Centrum Finansowego, rozważa możliwość zbycia części lub całości pakietu - podała spółka w komunikacie.

Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ Herkulesa zwołanego na 20 listopada upoważnienia zarządu do nabycia do 10,71 proc. akcji własnych za maksymalnie 19,6 mln zł, w celu ich umorzenia - poinformowała spółka w komunikacie.

NWZ Hyperiona zdecydowało o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji - wynika z uchwał podjętych na NWZ spółki.

Akcjonariusze Miraculum podczas walnego zgromadzenia zdecydowali o dalszym istnieniu spółki - poinformowało Miraculum w uchwałach po walnym.

Zarząd Miraculum zdecydował o emisji miliona akcji serii T4 w ramach kapitału docelowego, z ceną emisyjną 1,50 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru.

LC Corp zawarł 29 czerwca z międzynarodowymi firmami list intencyjny w sprawie sprzedaży czterech biurowców łącznie za 275 mln euro - podała spółka w komunikacie.

W perspektywie półrocznej, rocznej, ceny miedzi mogą wrócić do poziomu ok. 7 tys. USD za tonę - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński. Jego zdaniem, dobra koniunktura na rynku miedzi powinna utrzymać się przez 5-10 lat.

Agencja S&P Global Ratings podtrzymała rating PZU na poziomie "A-" z perspektywa stabilną - podała agencja w komunikacie.

Orbis nie zawrze z Cube w uzgodnionym terminie 31 października przyrzeczonej umowy sprzedaży hotelu "ibis budget Toruń" i dodatkowej nieruchomości za 11 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcje Facebooka w handlu pozasesyjnym tracą na wartości ponad 5 proc. w reakcji na gorsze od oczekiwań przychody w trzecim kwartale. Nastrojów nie poprawiły nawet wyższe od konsensusu zyski spółki.

Skorygowany zysk na akcję General Motors w III kw. 2018 r. wyniósł 1,87 USD - podano w komunikacie. Rynek oczekiwał 1,25 USD.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================