Tegorocznymi stress testami objęte było 48 europejskich banków. Jak podkreślił bank, wyniki sytuują go wśród trzech najbardziej odpornych banków spośród grupy objętych próbą, z wrażliwością wskaźników kapitałowych na warunki stresowe kilkukrotnie poniżej średniej europejskich banków.

Europejskie prawo nakazuje bankom dysponować taką ilością kapitału, która pozwoli im pokryć nieoczekiwane straty i zachować wypłacalność w razie kryzysu. Wymagana ilość kapitału zależy od ryzykowności aktywów danego banku. Najlepszy jakościowo kapitał określany jest jako Tier 1. Służy do pokrywania strat w warunkach wypłacalności banku i pozwala bankowi kontynuować normalną działalność i zapewnia mu płynność finansową. Zgodnie z aktualnymi regulacjami UE, kapitał Tier 1 powinien odpowiadać 4,5 proc. aktywów ważonych ryzykiem.

Wyniki testów warunków skrajnych wskazały, że skonsolidowany współczynnik kapitału Tier 1 Banku Pekao wynosiłby w 2020 r. 16,5 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,47 proc. w scenariuszu skrajnym.

"Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie" - poinformował cytowany w komunikacie prezes Pekao Michał Krupiński.

Stress testy to cykliczne badania przez EBA kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy stresowych.