"Cena sprzedaży wszystkich akcji emitenta spółce wyniosła 139 760 000 zł, z czego część ceny w kwocie 13 000 000 zł zostanie zapłacona w terminie 9 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji. Po sprzedaży 100% udziałów w Exact Systems GmbH łączne wynagrodzenie emitenta wyniesie 155 260 000 zł, włącznie z udziałami w Work Service SPV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadanymi uprzednio przez spółkę. Dodatkowo spółka spłaci na rzecz emitenta niespłacone kwoty wynikające z zobowiązań międzygrupowych" - czytamy w komunikacie.

Wpływy z transakcji, w kwocie 104 000 000 zł, zostaną przeznaczone przez Work Service na spłatę części zadłużenia w stosunku do konsorcjum finansujących banków, podano również.

"Sprzedaż akcji Exact Systems S.A. przez emitenta jest konsekwencją wybranej przez zarząd opcji strategicznej w zakresie przyszłości spółki zależnej Exact Systems S.A. oraz realizacją przyjętej strategii rozwoju i restrukturyzacji grupy na lata 2018-2020. W myśl przyjętej strategii emitent redukuje zobowiązania akwizycyjne wobec udziałowców mniejszościowych spółek zależnych oraz planuje przeznaczyć środki pozyskane ze sprzedaży akcji Exact Systems S.A. głównie na dalsze dostosowywanie struktury finansowania grupy poprzez jej stopniowe oddłużanie" - podsumowano.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)