Ministerstwo dodało, że Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny pełni też "kluczową rolę w zakresie regulacji w obszarze widma radiowego, w tworzeniu standardów technicznych, a także w tworzeniu i prowadzeniu inicjatyw wspierających kraje rozwijające się".

Resort wyjaśnił, że dotychczas Polska była zaangażowana w prace ITU dotyczące przede wszystkim: norm promieniowania pola elektromagnetycznego, mapowania infrastruktury, rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii 5G czy budowania kompetencji cyfrowych.

"Była również gospodarzem europejskiej konferencji na temat mapowania infrastruktury szerokopasmowej i jakości usług, warsztatów dotyczących wdrażania mID (mobilnego dowodu tożsamości) i aktywnym uczestnikiem dyskusji o zarządzaniu internetem. Podczas dorocznej konferencji WSIS Forum z polskiej inicjatywy odbywają się warsztaty promujące małe i średnie przedsiębiorstwa i nowoczesne projekty realizowane przez uczelnie. Nasze zaangażowanie w obszarze cyfrowym zostało docenione przez społeczność ITU – Polska czterokrotnie otrzymała nagrodę WSIS Prize" - dodano w poniedziałkowym komunikacie.

MC podkreśliło, że Polska jest zaangażowana we wdrażanie regionalnych inicjatyw ITU, które ukierunkowane są na podnoszenie standardów w obszarze cyfrowym w mniej rozwiniętych krajach regionu. "Byliśmy współautorem 2 z 5 inicjatyw dla Europy przyjętych na konferencji WTDC-17, które dotyczą infrastruktury szerokopasmowej i zarządzania widmem, a także przyjaznej dla obywatela e-administracji" - wyjaśniono.

Resort poinformował, że w kolejnej kadencji nasz kraj planuje nadal uczestniczyć w tych pracach i zwiększyć zaangażowanie w dyskusjach nad nowymi technologiami, sztuczną inteligencją czy internetem rzeczy. "Chcemy, aby ITU stała się efektywną platformą wymiany doświadczeń najważniejsze dla nas tematy to: rozwój sieci na obszarach trudnodostępnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii, budowanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży czy wzmocnienie pozycji kobiet w ICT. Wymiana wiedzy między krajami bardziej i mniej doświadczonymi może przynieść wymierne efekty" - podsumowano w komunikacie.